کد خبر 474634

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۶مهر

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای روز شنبه ۲۶مهر اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای روز شنبه ۲۶ مهر اعلام شد.

 متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی  -حروف الفبا پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی  - مکالمه و لغات درس دو پایه هشتم  

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی - تمرین درس ۱و ۲     پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی-  سناریوی درس 

متوسطه دوم :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
زیست شناسی ۳  -  پایه ۱۲ -  رشته علوم تجربی     
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 زیست شناسی  ۲  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی        
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ 
کارگاه کار آفرینی و تولید    -  پایه ۱۱- مشترک همه رشته ها

بیشتر بخوانید
ارسال نظر