کد خبر 474317

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۴مهر

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه ۲۴مهرماه ۹۹از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت بدنی

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ نصب و راه‌اندازی پکیج گرمایشی پودمان یک پایه ۱۰ شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک رشته مکانیک خودرو پایه ۱۱ شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب پایه ۱۱ شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ استاندارد کورل دراو پایه ۱۰ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

پایه ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ علوم تجربی پایه پنجم

ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵عربی درس اول بخش سوم پایه هفتم

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ عربی درس دوم (ترجمه) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶عربی درس اول حل تمرین‌ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی سنجش الکترونیکی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ آمادگی دفاعی پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی پایه ۱۲علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ زیست‌شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠ تا ٢:٢۵ فیزیک ۱ چگالی ویژگی‌های فیزیک مواد پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی

ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢:۵٠ ریاضی ۲ معادلات گویا و گنگ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت ۷:۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۰:۱۵ درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۴۵ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف:

ساعت ۱۱ درس هدیه آسمانی پایه ششم

ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پایه ششم

ساعت ۱۵ درس عربی زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف

ساعت ۱۵:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف

ساعت ۱۶:۳۰ درس پیام‌های آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول تدریس خواهد شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر