افزایش دمای هوای قم در چند روز اخیر به گونه ای بود که مردم در ساعاتی از میانه روز شاهد دمای ۵۰درجه سانتیگراد بودند و این امر موجب کاهش تردد در این ساعات شد. گفتنی است با توجه به دمای گرم و خشک شهر قم، در این روزها رطوبت هوا باعث شد در شهر قم گرمای شرجی را نیز مردم تجربه کنند.

کد خبر: ۴۵۴۹۷۳
منبع : ایسنا
ارسال نظر