کد خبر 447025

شناسایی ۳۶هزار شاغل تبعه خارجی غیرمجاز

مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار، تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده در سال ۹۸، برابر ۳۹۱۲۸۰نفر می‌باشد که تعداد ۳۶۷۶۱۶نفر در دفاتر کاریابی خصوصی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۷۷۱۹۹نفر حدود ۲۱.۰درصد آنها به کارگمارده شده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مطابق آمارهای ارائه از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال 98، جمعیت کشور برابر 83075 هزار نفر است که نسبت به سال 97نفر حدود 1.2 درصد افزایش داشته است. از این تعداد 75.1 درصد در مناطق شهری و 24.9 درصد در مناطق روستایی ساکن بوده اند.

 در سال 98، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 15ساله و بیشتر 44.1 درصد می باشد که این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب 71.1 درصد و 17.0 درصد است. همچنین نرخ بیکاری در جمعیت 15ساله و بیشتر 10.7 درصد می باشد که این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب 9.0 درصد و 17.5 درصد می باشد.

 در سال 98 تعداد صدور روادید کار با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه ماهر، حدود 4559 مورد و برای اتباع بیگانه غیر مشمول موافقت هیأت فنی اشتغال 250 مورد می باشد و تعداد پروانه کار تمدید شده برای تبعه بیگانه ماهر, 6036 مورد و تبعه بیگانه غیرمشمول موافقت هیأت فنی اشتغال 1760 مورد بوده و تعداد 173339 کارت کار موقت صادر و 25638 کارت کارموقت،تمدید شده است.

 در سال 98، تعداد 36846 نفر شاغل تبعه شاغل غیر مجاز شناسایی شده که بیشترین آن مربوط به استان تهران با تعداد 16504 نفر و کمترین آن به ترتیب مربوط به استان کردستان با تعداد 1نفر و استان خراسان شمالی با تعداد 2نفر می باشند.

 تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده در سال 98، برابر 391280 نفر می باشد که تعداد 367616 نفر در دفاتر کاریابی خصوصی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 77199 نفر حدود 21.0 درصد آنها به کارگمارده شده اند و مابقی جویندگان کار، 23664 نفر در مراکز خدمات اشتغال ثبت نام کرده اند که تعداد 12316 نفر حدود 52.04 درصد آنها به کارگمارده شده اند.

13990330120419149206214410

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری