کد خبر 441915

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۷خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز چهارشنبه ۷خرداد از طریق شبکه‌‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، کرونا از اسفند سال گذشته، مدارس کشور را به تعطیلی کشانده است؛ در این مدت، آموزش‌های تلویزیونی و مجازی برای دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

آموزش‌های تلویزیونی بعد از هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما از 10 اسفند آغاز شد و همچنان ادامه دارد؛ این برنامه‌ها توسط آموزگاران و دبیران وزارت آموزش و پرورش به صورت زنده اجرا می‌شود.

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز چهارشنبه 7 خرداد پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی‌ پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کار و فناوری پایه ٨   

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه٩ 

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس  بازی و ریاضی ‌پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

از ساعت١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

 متوسطه دوم : 

ازساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی             

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی       

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس فیزیک ٣  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک             

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک           

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس دین و زندگی  ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی       

از  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس  ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی       

 شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵  درس دانش فنی تخصصی -پایه١٢-آزمون های ورزشی-رشته تربیت بدنی- شاخه فنی‌وحرفه‌ای
  
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠  درس ریاضی٢ -پایه١١-نمودار جعبه ای - مشترک کلیه زشته های شاخه های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش    

از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠  درس دانش فنی تخصصی -پایه١٢- محاسبه حجم و وزن -رشته ساختمان - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠  استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه١١- حسابداری اموال و انبار -رشته حسابدداری مالی - شاخه کاردانش   
از ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵   درس سخت افزار و شبکه -پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایان - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ استاندارد گرافیک رایانه -خط در گرافیک - پایه١٠و١١ - رشته گرافیک رایانه -شاخه کاردانش   .پ

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی زبان قرآن  ٣  -  پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی       

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ ٣  -پایه١٢ - رشته ادبیات و علوم انسانی           

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس دین و زندگی ٣-  پایه١٢- رشته  ادبیات و علوم انسانی

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری