{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 440546

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه، ۳۱اردیبهشت ۹۹از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن سیما، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن سیما در روز چهارشنبه ۳۱  اردیبهشت ۱۳۹۹ پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه٨  

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه٧
دوره ابتدایی:

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم
متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس  ریاضی٣  پایه ١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١  پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس فیزیک٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک        
 ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی   
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس هندسه٣  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک
 
 شبکه ۴:

ساعت ٧ تا ٧:٢۵  رنگ‌کاری روی نئوپان پایه‌های ١١و١٢ رشته صنایع چوب و مبلمان شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ استاندارد کاربر کپچرینگ پایه١٢ رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای شاخه کار و دانش  

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ ریاضی ٢ پایه١١ مبحث آمار توصیفی مشترک کلیه رشته‌ها و شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش  

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ استاندارد نقشه‌کشی معماری پایه١١ و ١٢، رشته نقشه‌کشی ساختمان شاخه کار و دانش

ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ استاندارد  حسابداری خرید و فروش، پودمان ۵ پایه١٠ رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٩:٠۵  تا ٩:٣٠ درس  مناظر و مرایا پایه١٠ رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس دین و زندگی ٢ رشته ادبیات و علوم انسانی   

 ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه٢ پایه١٢ ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی  
ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی؛ آموزش داده خواهد شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری