{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 440412

با توجه به نزدیک شدن به عید سعید فطر، یکی از واجبات زکات فطره است که باید از جانب افراد مکلف به فقیر پرداخت شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، در تماس یکی از مقلّدان با دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در قم اعلام گردید: میزان زکات فطره سه کیلوگرم گندم یا سه کیلوگرم برنج می باشد.

مبلغ زکات فطره براساس قیمت گندم در هر شهر می باشد که حداقل ۱۰ هزار تومان می باشد اما مستحب است که بیشتر(۱۲۰۰۰ تومان) پرداخت شود.

۱. فطریه‌ی مهمان یک شبه بر عهده‌ی چه کسی است؟

فطریه میهمان یک شبه بر عهده خودش می‌باشد و بر عهده‌ی میزبان نیست.

۲. پرداخت فطریه غیر سادات به سادات و احکام آن چگونه است؟

غیر سادات نمی‌توانند فطریه را به سادات فقیر پرداخت کنند و در صورت پرداخت مجزی نمی‌باشد و ملاک در این امر سرپرست خانواده می‌باشد.

۳. پرداخت فطریه در شهری غیر از شهر شخص پرداخت کننده چگونه است؟

بنابر احتیاط در همان شهری که هست پرداخت شود.

۴. جهت مصرف فطریه چیست؟ و آیا می‌توان آن را برای اماکن مذهبی مصرف نمود؟

مصرف فطریه همان مصرف زکات است؛ ولی احتیاط این است که به فقرای مومن داده شود.

۵. زنی که از تمکین شوهر خود داری می کند، آیا زکات فطره او از شوهرش برداشته می شود؟

خیر، باید شوهرش زکات فطره او را بدهد؛ مگر آنکه نان خور شخص دیگری باشد.

۶. پدری که زکات فطره نمی دهد، تکلیف زن و فرزند او چه می شود؟

بر آنان تکلیفی نیست و لازم نیست فطره بدهند.

۷. اگر زن به جهت نیاز شوهر، در تأمین مخارج زندگی کمک کند؛ چه کسی باید زکات فطره آنها را بدهد؟

ج. اگر زن نان خور شوهر محسوب شود، باید شوهر در صورت توانایی زکات فطره خود و همسرش را بدهد و اگر زن نان خور شوهر و کس دیگری نباشد، باید خودش زکات فطره اش را بدهد.

۸. ۱) میهمانی که فقط شب عید فطر به خانه انسان بیاید، تکلیف فطره اش چه می ‌شود؟

۲) اگر میهمان فطره خودش را بدهد، آیا از عهده صاحب خانه ساقط می ‌شود؟

۳) اگر انسان شب عید فطر میهمان داشته باشد و صبح متوجه شود که عید بوده؛ آیا فطره آنها بر او واجب است؟

۱) فطره او بر عهده صاحب خانه نیست.

۲) در فرضی که نان خور محسوب شود اگر با اجازه صاحب خانه و از طرف او فطره خودش را بدهد، از عهده میزبان ساقط می ‌شود.

۳) ناآگاهی از رؤیت هلال، تأثیری در حکم پرداخت فطره ندارد لکن فطره میهمان یک شبه بر عهده خودش می‌باشد.

۹. آیا پرداخت زکات فطره بر کسی که توان مالی ندارد، واجب است؟

اگر فقیر باشد، زکات فطره بر او واجب نیست و اگر سه کیلو گندم و مانند آن و یا قیمت آنها را دارد، مستحب است آن را به عنوان زکات فطره بدهد و چنانچه افرادی تحت تکفل دارد، می تواند آن را به قصد فطره، بین نفرات خانواده دست گردان کنند و بهتر است نفر آخر، آن را به کسی بدهد که از خودشان نباشد.

۱۰. زکات فطره را باید از قوت متعارف داد، یا قوت شرعی؟

اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند اینها داده شود، کفایت می کند و منحصر به قوت غالب نیست.

 ۱۱. مقدار فطره چقدر است؟

شخص باید برای خودش و کسانی که نان خور او محسوب می شوند، برای هر نفر سه کیلو از خوراک مردم مانند گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت و یا مانند اینها و یا پول یکی از آنها را به مستحق بدهد.

۱۲. اگر شخص فطره را کنار بگذارد، می تواند از آن استفاده کند و بعد به جای آن مال دیگری بگذارد؟

خیر، باید همان را که کنار گذاشته، برای فطره بدهد.

۱۳.زمان کنار گذاشتن فطره و پرداخت آن چه موقع است؟

بعد از اثبات حلول ماه شوال می‌تواند آن را کنار بگذارد اگر نماز عید فطر می خواند، بنابر احتیاط واجب باید پیش از نماز پرداخت کند یا کنار بگذارد و اگر نماز عید نمی خواند، تا ظهر روز عید فطر مهلت دارد.

۱۴. آیا جایز است پیش از ماه رمضان، فطره را به فقیر داد؟

خیر، کفایت نمی کند؛ ولی می تواند آن را به عنوان قرض به او بدهد و در روز عید فطر، طلب خود را بابت فطره حساب کند.

۱۵. آیا پدر می تواند زکات فطره را به فرزند دانشجوی خود که محتاج است، بدهد؟

اگر فرزندان فقیر باشند، پدر و مادر باید مخارج واجب آنان را بپردازند و نمی‌توان چیزی از زکات فطره را بابت مخارج زندگی به آنها داد؛ ولی برای ادای دین و یا مایحتاجی که تأمین آن بر پدر واجب نیست، اشکال ندارد.

۱۶. آیا جایز است زکات فطره را به عنوان هدیه، به خویشاوندان آبرومند و مستحق داد؟

می تواند به عنوان هدیه بدهد و لازم نیست به او بگوید زکات فطره است؛ ولی باید در نیت قصد زکات کند.

۱۷. کسی که سید نیست، می تواند فطره را به سید بدهد؟

خیر، جایز نیست.

۱۸. همسرم از سادات می‌باشند با توجه به اینکه فطریه ایشان به عهده اینجانب می‌‌باشد و من نیز سیّد نیستم و با عنایت به اینکه فطریه سادات جداگانه دریافت می‌شود آیا فطریه مربوط به همسرم را در محل فطریه سادات باید قرار داد؟

ملاک در پرداخت فطریه معیل(پرداخت کننده فطریه) است نه عیال، بنابراین شما نمی‌توانید فطریه خود را به سیّد بپردازید هر چند همسر شما از سادات باشد.

۱۹. آیا فطریه را به سادات فقیر می‌توان داد؟

غیر سادات نمی‌توانند به سادات فطریه پرداخت نمایند.

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری