{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 439704

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت از طریق شبکه‌‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، از زمان تعطیلی مدارس به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، یکی از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای تداوم یادگیری، آموزش تلویزیونی بوده است.

فردا هفتاد و نهمین برنامه آموزشی از شبکه 4 و شبکه 7(آموزش) ارائه می‌شود که این آموزش‌ها توسط معلمان و دبیران آموزش و پرورش به صورت زنده در ساعت مقرر پخش می‌شود.

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه 

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی   پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی  پایه٨   

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس فرهنگ و هنر پایه ٩  

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس علوم تجربی  پایه ٧ 

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول

ازساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش  پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و‌نگارش   پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر   پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی   پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش   پایه ششم

متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس فیزیک٣      پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و  علوم تجربی        

از  ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس حسابان ٢   پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک    

از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فارسی٢  پایه١٢ تمام رشته ها           

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ١  پایه ١٠  رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی     

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی٣  پایه١٢ رشته  ریاضی فیزیک و علوم تجربی     

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١  پایه ١٠تمام رشته ها  

شبکه ۴ :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای و کاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس طراحی سیاه وسفید فضا - پایه ۱۰ - رشته عکاسی دیجیتال - پایه ۱۰- شاخه کاردانش 
  
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس نرم افزار نقشه برداری - پایه ۱۲ - رشته ساختمان - شاخه فنی و حرفه ای

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس فضاها و اماکن ورزشی - رشته تربیت بدنی شاخه فنی و حرفه ای 

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس عربی - پایه ۱۰ - درس مشترک - شاخه های فنی حرقه ای و کاردانش 
 
از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی - رشته حسابداری - شاخه فنی حرفه ای 

 از ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠ درس عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها - پودمان ۵ بدنسازی مدرن - پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی - شاخه فنی و حرفه ای 

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠  درس عربی زبان قرآن٣   -پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی   

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی زبان قرآن ١پایه١٠  رشته ادبیات و علوم انسانی       

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جامعه شناسی  ٣  پایه١٢  رشته ادبیات و علوم انسانی

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری