{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 439049

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز پنج‌شنبه ٢۵اردیبهشت از شبکه‌های ۴و‌‌ آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، از همان اوایل اسفند که مدارس کشور به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل شد، مسؤولان وزارت آموزش و پرورش با مسؤولان صدا و سیما جلساتی را برگزار کردند و مقرر شد که برنامه‌های آموزش دروس از طریق تلویزیون در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

این آموزش‌ها از 10 اسفند آغاز شد و تاکنون ادامه دارد؛ برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های 4 و آموزش(۷) در روز پنج‌شنبه ٢۵ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی  پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی  پایه ٨  

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧ 

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس زبان انگلیسی  پایه ٩ 
برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش  پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی  پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه ششم

 متوسطه دوم : 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس شیمی١    پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی       

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠تمام رشته ها   

از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی ١ پایه١٠  تمام رشته ها         

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢   پایه ١١ تمام رشته ها    

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها    

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١  پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک  

شبکه ۴ :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس نصب و راه اندازی شبکه افزارها-پایه١٢ -تجارت الکترونیک و امنیت شبکه -شاخه فنی و حرفه ای 
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵درس  نقاشی چهره -پایه١١-پست امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم -شاخه کاردانش 

از ساعت٧:۵۵ تا ٨:١٠ رشته گرافیک رایانه ای، درس گرافیک سیاه و سفید -پایه١٠ -مبحث فضا -شاخه کاردانش 

از ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس عملیات تکمیلی اصلاحات ورزش ها -پایه١٢- رشته تربیت بدنی، شاخه فنی و حرفه ای. 
از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عربی٢  -پایه١١- مشترک  شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش 

از ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠   درس  دانش فنی پایه ، مبحث سبک شناسی -پایه ١٠ - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای
از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠  درس منطق  -پایه ١٠ رشته ادبیات  و علوم انسانی  

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی      

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس علوم و فنون ادبی ١ پایه١٠  رشته ادبیات و علوم انسانی و  علوم و معارف اسلامی 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری