{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 437719

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز شنبه ۲۰اردیبهشت از شبکه‌های ۴و‌‌ آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های 4 و آموزشبر(۷) در روز شنبه 20 اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه  

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨  

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس عریی پایه ٧ 

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس ریاضی پایه ٩ 

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش  پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس علوم تجربی و تفکر سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی    

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک  

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک      

از  ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی   

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی   

از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس تاریخ معاصر پایه ١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌‌ای و کاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس مناظر و مرایا - پایه ۱۰ - رشته گرافیک - شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای 
  
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس  نصب و نگهداری تجهیزات پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای 

از ساعت٧:۵٠ تا ٨:١٠  درس دانش فنی پایه - پایه ۱۰ - رشته طراحی دوخت - شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای 

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه  - شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای 
 
از ساعت٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس نقشه برداری - پایه ۱۲ - رشته ساختمان - شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای 

از ساعت٩:٠٠  تا ٩:٣٠  درس تاریخ هنر جهان - پایه ۱۲ - رشته گرافیک - شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای 
 
از ساعت ٣٠: ٩ تا   ١٠:٠٠  درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی 

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی    

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جغرافیا ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری