{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 436719

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز ‌سه‌شنبه ۱۶اردیبهشت از طریق شبکه‌های ۴و‌‌ آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های 4 و آموزش(۷) در روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه  

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی پایه ٨  

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه ٧ 

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس نگارش پایه ٨ 

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس هندسه٢  پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی ١ پایه١٠  رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس جغرافیای ایران پایه ١٠  تمام رشته‌ها    

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس زیست شناسی ١  پایه ١٠ رشته  علوم تجربی

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١  رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس زیست شناسی٣  پایه ١٢  رشته علوم تجربی  

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧  تا ٧:٢۵ درس ریاضی ١ - پایه۱٠ - نسبتهای مثلثاتی   - شاخه های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش 
  
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس تولید و پرورش حبوبات -مراقبت از بوته  - پایه ١٠ -رشته امور زراعی- شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت٧:۵٠ تا ٨:١٠  درس استاندارد حسابداری صنعتی  -سیستم هزینه یابی مرحله ای -پایه١٢ - رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش  

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس استاندارد طراح امور گرافیکی،ادامه آموزش  فتوشاپ - پایه ۱۱ - رشته کامپیوتر شاخه کاردانش 

از ساعت ٨:٣۵ تا  ٩:٠٠  درس استاندارد طراح امور گرافیکی، ادامه آموزش  فتوشاپ   - پایه ۱۱ - رشته کامپیوتر شاخه کاردانش 
 
از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس کتاب توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش معلولین   - پایه ۱۲ -  رشته تربیت‌بدنی - شاخه فنی‌وحرفه‌ای
 
از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠   درس تاریخ اسلام ١ پایه ١٠  رشته علوم و معارف اسلامی 

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم و فنون ادبی٢   پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس  تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته  علوم و معارف اسلامی   

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری