کد خبر 436199

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی امروز

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز ‌یکشنبه ۱۴اردیبهشت از طریق شبکه‌های ۴و‌‌ آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های 4 و آموزش(۷) در روز یکشنبه 14 اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه 

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٨  

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه ٧ 

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٧ 
برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و ‌نگارش  پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و ‌نگارش  پایه ششم

 متوسطه دوم : 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس حسابان  ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک 

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس فارسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها  

از  ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس شیمی ٣ پایه ١٢  رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس فارسی ١ پایه ١٠  تمام رشته‌ها  

 شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧  تا ٧:٢۵ درس ارتباط موثر  - اصول و فنون مذاکره  - پایه۱۰ - زمینه خدمات - شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش 
  
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس کنترل فرآیندهای شیمیایی  - پایه١١ -رشته صنایع شیمیایی  - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت٧:۵٠ تا ٨:١٠  درس مبلمان کودک و نوجوان - پایه١٠ - رشته چوب و‌مبلمان  -شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

از ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس حسابداری مقدماتی  - پایه ۱۰ -  رشته حسابداری  - شاخه کاردانش.

از ساعت ٨:٣۵ تا  ٩:٠٠  درس طراحی وب -پایه ۱۱ - تولیدکننده و توسعه دهنده پایگاه اینترنتی  - شاخه کاردانش

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠  درس متره و برآورد -پودمان۵ -  پایه١٢  - رشته نقشه کشی معماری - شاخه فنی‌وحرفه‌ای
 
از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته  ادبیات و علوم انسانی 

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی 

از ساعت١٠:٣٠ تا ١١ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠  رشته ادبیات و علوم انسانی

بیشتر بخوانید
ارسال نظر