{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 434263

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز یکشنبه ۷اردیبهشت از طریق شبکه‌‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز یکشنبه 7 اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره ابتدایی

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٨  

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه ٧ 

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس علوم تجربی پایه ٧ 
برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و ‌نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

از ساعت ١٢تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی و ‌تفکر پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠ درس زبان انگلیسی ١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها   

از ساعت ١۵ درس زیست شناسی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی  

از ساعت ۱۵:٣٠ درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک 

از ساعت ۱۶ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و  علوم تجربی   

از ساعت۱۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته‌‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی    

از ساعت ١٧ درس فارسی٣ پایه ١٢  تمام رشته‌ها    

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی   

 از ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی  
    
از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی     

از ساعت ٩:٣٠ تا ٩:۵۵ درس آشنایی با بناهای تاریخی - رشته نقشه کشی معماری پایه۱۰ - شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

از ساعت ٩:۵۵ تا ۱٠:٢۵ درس عربی تمرین‌ های درس سوم - پایه دهم - درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠  درس شهروند الکترونیکی ادامه فصل ۵ و۶ - رشته کامپیوتر پایه ۱۰ - شاخه کاردانش

از ساعت ۵٠: ١٠ تا ١١:١۵ درس ریاضی ١ - پایه١٠  نسبت های مثلثاتی  - درس مشترک  شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١۵: ١١ تا ١١:٣۵ درس حسابداری تکمیلی  - پایه١١- بدهی‌ها و تعهدات  بصری-  شاخه کاردانش  

از ساعت ٣۵۸: ١١ تا ١٢ درس حسابداری مقدماتی- پایه١٠- بستن حساب‌های موقت و دایم- شاخه کاردانش  

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری