{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

با اعلام رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از ۳۰ بهمن ۹۸ وجود ویروس منحوس کرونا در کشور قطعی شد. با توجه به ناشناخته بودن این ویروس از ابتدا مشخص نبود چه مدت مهمان ناخوانده کشور ماست، بنابراین عادت به شرایط جدید برای مردم و کشور به دلیل عدم حضور در اجتماع، دعوت به قرنطینه خانگی و رعایت زیاد و شاید غیر معمول بهداشت و از همه مهمتر خطرناک بودن این ویروس، دشوار به نظر می‌رسید اما با گذشت دو ماه، مردم تا حد زیادی به زندگی با کرونا عادت کرده اند. بسیاری از رفتارهای فردی و اجتماعی تغییر کرده و عادت‌های جدیدی شکل گرفته است.

کد خبر: ۴۳۲۵۲۶
منبع : مهر
ارسال نظر