{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 431065

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز سه‌شنبه ۲۶فروردین از طریق شبکه‌‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،  برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز سه‌شنبه 26 فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

از ساعت۷:۴۵ تا۸ (آموزش درس تربیت بدنی برای دانش آموزان مقطع متوسطه)

متوسطه دوره اول:

از ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس فارسی پایه ٩ .

از ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس  عربی  پایه۸  .

از ساعت ٨:۴٠تا  ٩ درس ریاضی  پایه ٧

از ساعت ٩  تا ٩:٢٢درس مطالعات اجتماعی  پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی :

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی ونگارش پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی ونگارش  پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی   پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها وهدیه های آسمانی    پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی ونگارش  پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی   پایه ششم.

متوسطه دوم

از ساعت١۴:٣٠درس نگارش۱ پایه١۰ تمامی رشته ها.

از ساعت١۵ درس ریاضی۱ پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.

از ساعت۱۵:٣٠ درس فیزیک ۲پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت۱۶ درس ریاضی۲  پایه۱۱رشته تجربی

از ساعت۱۶:٣٠ درس دین وزندگی٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و تجربی  .

از ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه١۱تمام رشته ها.

از ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

از ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس فیزیک۳  پایه١٢ رشته تجربی

 شبکه ۴ :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت ۸تا۸:٢۵ درس اصول عقاید  ۱ پایه ١٠  رشته  علوم و معارف اسلامی.
 
از ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵ درس تاریخ ۲پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی 
    
از ساعت٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی و زبان قرآن ۳پایه ۱۲رشته علوم معارف اسلامی 

از ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵ درس اصول عقاید ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی .

از ساعت ٩:٣۵تا۱۰  علوم و فنون ادبی ۳ پایه  ۱۲رشته  ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ١٠ تا١٠:٢۵ درس علوم و فنون ادبی۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی و رشته  علوم و معارف اسلامی.

 از  ۱۰:۲۵ تا ۱۰:۵٠  مدیریت تولید - پایه ۱۱ - مبحث کیفیت- شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

از ۱۰:۵٠ تا ۱۱:١۵ درس دانش فنی پایه،رشته شبکه ونرم افزاررایانه - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای .

از ۱۱:۱۵ تا ۱۱:۳۵  درس استانداردبرنامه ریزی امورهنری درخانواده - پایه ۱۱  - رشته مدیریت و برنامه ریزی امورخانواده-شاخه کاردانش

از ۱۱:۳۵ تا ۱۲ استانداردطراحی چهره  - پایه ۱۰ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری