{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 430223

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز شنبه ۲۳فروردین از طریق شبکه‌‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز شنبه ۲۳ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:
شبکه آموزش
متوسطه دوره اول:
از ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی  پایه ٩ .
از ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی  پایه۸  .
از ساعت ٨:۴۵تا ٩:١٠  درس عربی  پایه ٧
از ساعت ٩:١٠  تا ٩:٣٠  درس ریاضی  پایه ٩
برنامه دوره ابتدایی :
از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش  پایه اول.
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ بازی و ریاضی  پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم.
از ساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی   پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش  پایه پنجم.
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵علوم تجربی و تفکر  پایه ششم.
متوسطه دوم:
از ساعت١۴:٣٠درس فیزیک١ پایه١٠ رشته علوم تجربی
از ساعت١۵ درس فارسی١ پایه١٠
از ساعت۱۵:٣٠ درس  زمین شناسی پایه١١
از ساعت۱۶ درس تاریخ معاصر پایه١١ 
از ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه١٢
از ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢
از ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢پایه١١
از ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس حسابان٢  پایه١٢
شبکه ۴:
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:
از ساعت ۸تا۸:٢۵ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه۱٠ رشته علوم و معارف اسلامی  .
از ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵ درس عربی،زبان قرآن٣  پایه ١٢  علوم و معارف اسلامی
از ساعت٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس منطق    پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
از ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵  علوم و فنون ادبی  ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
از ساعت ٩:٣۵ تا١٠درس ریاضی و آمار ٣پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و‌معارف اسلامی .
از ساعت ١٠ تا١٠:٢۵ درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و  علوم و معارف اسلامی.
از ساعت۱٠:٢۵ تا١٠:۵٠ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی -پودمان۴-پایه١١-شاخه های  فنی و حرفه ای و کاردانش 
از ساعت ١٠:۵٠ تا١١:١۵ درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه١١  -رشته حسابداری مالی -شاخه کاردانش
از ساعت١١:١۵ تا١١:٣۵ درس دانش فنی رشته ماشین ابزار -پایه١٠- شاخه فنی و حرفه ای
از ساعت١١:٣۵ تا١٢درس عربی٣ پایه١٢- مشترک بین تمام زمینه ها

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری