{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 429047

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه هجدهم فروردین ماه از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه هجدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨: ٣٠ درس عربی پایه ٩

ساعت٨: ٣٠ تا ٩ درس ریاضی پایه ٨

ساعت٩ تا ٩: ٣٠ درس علوم تجربی پایه ٧
برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت١٠: ٣٠ تا ۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ١١: ٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم

ازساعت١٢تا١٢: ٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢: ٣٠ تا١٣درس بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

‌متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس شیمی١ پایه١٠

ساعت ١۵ درس شیمی٢ پایه ۱١

ساعت ۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه١١

ساعت ۱۶ شیمی پایه١٢

ساعت ۱۶:٣٠ ادبیات فارسی ٣ پایه١٢

ساعت ١٧ درس حسابان پایه ۱۲

ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٣ پایه١٢

ساعت ٢٢: ٣٠ درس فیزیک پایه١٢

شبکه ۴:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا ۸:۳۰ درس دین و زندگی ٣ پایه ١٢ علوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ تا۹درس منطق پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی

ساعت۹تا٩: ٣٠درس تاریخ٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس عربی، زبان قرآن ١ پایه دهم علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ درس ریاضی ٣ پایه١٢ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ١١: ٣٠ تا ١٢ درس استاندارد نقاشی با آبرنگ پایه ١٢ - رشته چهره سازی شاخه کاردانش

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری