{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 424962

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز دوشنبه ۲۶اسفند از طریق شبکه‌های آموزش و ۴پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش (۷) و شبکه ۴ در روز دوشنبه ۲۶ اسفند به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول

از ساعت۸ صبح تا ٨:٣٠ درس زبان انگلیسی  پایه ۷

از ساعت ۸:٣٠ تا ٩ علوم تجربی پایه ۹

از ساعت ٩ تا۹:٣٠ درس عربی پایه ۸

از ساعت ۹:٣٠ تا ١٠ درس علوم تجربی پایه ۹

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ۱۰:٠۵ تا ١٠:۴٠ کتاب علوم تجربی و تفکرپایه اول

از ساعت ۱٠:۴۵ تا ١١:٢٠ کتاب علوم تجربی و تفکرپایه دوم

از ساعت ۱١:٢۵ تا ١٢ کتاب بازی و ریاضی پایه سوم

از ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ کتاب فارسی و نگارش پایه چهارم
از ساعت ١٢:۵٠ تا ١٣:٢٠ کتاب بازی و ریاضی پایه پنجم
از ساعت ١٣:٢٠ تا ١٣:۵٠ کتاب بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:٠۵ درس زیست شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

از ساعت ۱۵:٠۵ تا١۵:٣٠ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ تمام رشته‌ها

از ساعت۱۵:۳۰ تا ١۵:۵۵درس هندسه ۲ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۵:۵۵ تا ١۶:٢٠ درس عربی، زبان قرآن ۲ پایه یازدهم رشته‌های تجربی و ریاضی

از ساعت ۱۶:٢٠ تا ١۶:۴۵ درس عربی، زبان قرآن۳ پایه ۱۲ رشته‌های تجربی و ریاضی

از ساعت ۱۶:۴۵ تا ١٧:١٠ درس هویت اجتماعی پایه ۱۲  رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

(دروس ۲۲تا۲۳ متعاقبااعلان می گردد)

شبکه ۴

از ساعت ۸ صبح تا ۸:۳۰ درس احکام ۱ پایه ۱۰ رشته  علوم و معارف اسلامی

از ساعت۸:۳۰ تا ۹ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس جامعه شناسی ۱ پایه ۱۰رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۱۰ درس جامعه شناسی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس ریاضی و آمار۳ پایه ۱۲رشته‌های علوم و معارف اسلامی و ادبیات وعلوم انسانی

دوره متوسطه دوم رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ کتاب  تولید محتوای الکترونیک برنامه سازی پایه ۱۰ رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه شاخه  فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ کتاب زبان انگلیسی پایه ۱۰

از ساعت ۱۳ تا ۱۳:۲۵ کتاب توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده‌ها پایه ۱۱ رشته شبکه و نرم‌افزار

از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴ کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۴ پایه ۱۲رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری