{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

هنوز مردمی در ایران زندگی کنند که با وجود ایرانی بودن، بی هویت و بی شناسنامه هستند.برخی از اهالی روستاهای مرز کرمان و بلوچستان به دلایل مختلف مثل کوه نشینی و دوری از تمدن، فروش شناسنامه به اتباع بیگانه، بی اهمیتی پدران شان به داشتن شناسنامه در سال‌های گذشته و... شناسنامه ندارند. با گذر زمان و زاد و ولد تعدادشان رو به افزایش است. این خانواده‌ها بخاطر نداشتن هویت از هرگونه حق طبیعی که یک شهروند دارد، محروم هستند.

کد خبر: ۴۱۴۳۲۲
منبع : ایرنا
ارسال نظر