کد خبر 410222

در اختتامیه سومین کنفرانس حکمرانی شریف انجام شد؛

تقدیر از برگزیدان ویدیوهای سیاستی کنفرانس حکمرانی

در سومین کنفرانس حکمرانی شریف، ۳ویدیوی سیاستی برگزیده از بین آثار ارسالی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، محمد صادق الحسینی، اقتصاددان با ارائه گزارش ویدیوهای سیاستی که به سومین کنفرانس حکمرانی شریف ارسال شده است گفت: در فرایند ارزیابی و انتخاب ویدیوهای سیاستی که امسال ارسال شده بود چون کاری جدید و نو بود، سختی‌هایی داشتیم.

وی افزود: قرار بود فیلم‌های بین دو تا شش دقیقه‌ای ارسال شده برای کنفرانس با دو شاخص کلیدی اثربخشی سیاستی و ارائه ایده‌ای بدیع برای حل یکی از مشکلات مهم مملکت که می‌تواند اجرایی باشد یا نباشد، بررسی شود.

الحسینی ادامه داد: محتوا ۷۰درصد امتیاز و کیفیت هنری ۳۰درصد امتیاز را در بر داشت و ۴محور کلیدی در بررسی محتوا سیاستی بودن آن، بزرگی و اهمیت مقیاس آن، طرح مسئله و در آخر عدم وجود اشتباهات محتوایی و کارشناسانه در متن بود.

طبق گفته وی آقایان ناجی، رییسی نژاد، باقری، عبدالله‌زاده و الحسینی داوران این بخش بودند که خارج از اندیشکده فعالیت می‌کنند.

در مجموع ۲۲ویدیو به کنفراس ارسال شد که ۳ویدیو برگزیده انتخاب شد و به هرکدام اوج تقدیر و هدیه ۵میلیون تومانی تقدیم گردید. این ویدیو‌ها در سایت اندیشکده حکمرانی شریف قابل دسترس خواهد بود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر