{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 409759

خروجی سد زاینده رود ساعت ۱۲دیشب برای بحث زیست محیطی زاینده رود افزایش می‌یابد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در خصوص بازگشایی مجدد زاینده رود بعد از جلسه دیروز، اظهار کرد: ساعت ۱۲دیشب برای بحث زیست محیطی خروجی سد زاینده رود افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه طبق برنامه پیش بینی شده منابع و مصارف سد زاینده رود، نباید سقف سالیانه زیست محیطی از میزان پیش بینی شده برنامه افزایش پیدا کند، تاکید کرد: این تصمیم باید در کمیته برنامه ریزی و تلفیق ذیل احیای زاینده رود مطرح و مصوب شود، اما در جلسه دیروز اجازه داده شد تا در آخرین ساعت امشب خروجی سد زاینده رود افزایش یابد و براساس آن جریان رودخانه با دبی مشخصی برقرار شود.

وی تاکید کرد: مطابق این تصمیم برای بهمن و اسفند امسال ۲۰ میلیون مترمکعب آب برای جریان زاینده رود جهت تامین حقابه زیست محیطی پیش بینی شده و بعد از این زمان جریان آب مصادف با توزیع آب کشاورزی خواهد شد.

به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان، این تصمیم با نظارت وزارت نیرو و پیرو نامه استاندار اصفهان به وزیر نیرو اتخاذ شده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری