{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

حباب‌های گاز متان از کف رودخانه و دریاچه‌ها و در نتیجه مصرف شدن برگ‌ها، گیاهان و جسد حیوانات مرده توسط باکتری‌ها تولید می‌شود. در فصل زمستان و در سرمای زیر صفر درجه سانتی گراد، سطح دریاچه یخ زده می‌زند. حباب‌های آزاده شده گاز متان خودشان را به سطح آب می‌رسانند، اما در برخورد با سطح یخ زده دریاچه متوقف می‌شود. یخ و دمای پایین آب، باعث منجمد شدن حباب ها شده و اینجاست که چنین تصاویر شگفت انگیزی به وجود می‌آید. تصاویر زیر یخ زدن حباب‌های گاز متان در آلاسکا را نشان می‌دهد.

 

 

کد خبر: ۴۰۶۰۲۹
ارسال نظر