{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

سگ‌های درمانی،سگ‌هایی هستند که می‌توانند آسایش و آرامش روانی را به سالمندان و افراد مریض و یا افراد دچار معلولیت هدیه دهند . از لحاظ پزشکی ثابت شده است که وجود سگ‌های درمانی در روند درمان بیماران بسیار اثرگذار بوده و از استرس بیماران می‌کاهد.

کد خبر: ۳۷۲۵۱۱
ارسال نظر