در این گزارش تصویری نگاهی به تصاویر نسل کشی کشور رواندا در سال 1994 داریم . رواندا کشوری کوچک در قاره آفریقا است که نسل کشی در این سرزمین باعث فقر در این کشور شد.

کد خبر: ۳۴۵۲۵۳
ارسال نظر