{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

بیش از ۸۰ درصد اکثر نقاط فقیرنشین آفریقا دچار خشکسالی شدید شده است . مردم اکثر این مناطق کشاورز هستند و با ورود خشکسالی به سرزمینشان دچار فقر بیشتر و کمبود مواد غذایی شده اند .

کد خبر: ۳۴۲۶۴۳
ارسال نظر