{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

محمد نادری علیزاده از ترکیب اعضا هیئت مدیره شرکت داروسازی فارابی خارج شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد نادری علیزاده که به عنوان عضو هیئت مدیره در این شرکت فعالیت می کرد از ترکیب اعضا خارج شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری