{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

رامین رضایی به عنوان پنجمین عضو هیئت مدیره در ترکیب اعضا شرکت مارگارین قرار گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین، رامین رضایی که به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت مارگارین فعالیت می کند، به فعالیت خود در این شرکت و در جایگاه عضو هیئت مدیره ادامه خواهد داد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری