{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره در شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو تغییر کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین، بهنام ولی نژاد به عنوان مدیرعامل و داوود نوده فراهانی به عنوان نایب رییس هیئت مدیره جایگزین حسم جلینی و محمد شاه صفی شدند. همچنین کوروش اربابیان به عنوان عضو هیئت مدیره به این شرکت پیوست.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری