محمدعلی میرزا کوچک شیرازی، مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری صبا تامین معرفی شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در ترکیب اعضا هیئت مدیره قرار گرفت.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری