{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

علی اسماعیل زاده مقری به عنوان عضو هیئت مدیره به شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم پیوست.

به گزارش اقتصادآنلاین، علی اسماعیل زاده مقری به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین بهزاد سلطانی شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری