{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

هادی نظاری به عنوان عضو هیئت مدیره در ترکیب اعضا هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایران قرار گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین، هادی نظاری جایگزین فرزان علی نژاد شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری