اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

بازگشت بیش از ۱۶میلیارد یورو ارز صادراتی به نیما در سال۹۸/ ثبت بالاترین نرخ در اسفندماه

طی ۱۲ماه امسال بیش از ۱۶میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات وارد سامانه نیما شده و بیش از ۱۳میلیارد یورو نیز بابت واردات، از بازار ثانویه ارز خریداری شده است.

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ بر اساس آمار منتشر شده در سامانه نیما، در سال98 مجموعا 16میلیارد و 70میلیون یورو ارز صادراتی وارد بازار ثانویه شده و 13میلیارد و 639میلیون یورو نیز بابت واردات، ارز خریداری شده است؛ ضمن اینکه کل حجم فروش ارز صادراتی در این سامانه از مرداد ماه سال گذشته تا 28اسفند ماه 98 به 27میلیارد و 312میلیون یورو و خرید ارز به 23میلیارد و 107میلیون یورو رسیده است.

میانگین نرخ ارز در بازار ثانویه

میانگین نرخ فروش از صادراتی در سامانه نیما معادل 13733 تومان و میانگین نرخ خرید ارز 13763تومان ثبت شده است.

بیشترین حجم خرید و فروش ارز در سامانه نیما

بالاترین حجم فروش ارز صادراتی در 12ماهه امسال مربوط به اردیبهشت ماه بالغ بر دو میلیارد و 151میلیون یورو و بیشترین حجم خرید ارز بابت واردات نیز در همین ماه بالغ بر یک میلیارد و 959میلیون یورو است.

بالاترین نرخ خرید و فروش ارز در بازار ثانویه

بالاترین میانگین نرخ خرید و فروش ارز مربوط به اسفند ماه است؛ در این ماه نرخ فروش دلار صادراتی 13701 تومان و یورو 15170 تومان است، همچنین نرخ خرید دلار برای واردات در این ماه 13634 تومان و یورو 15102 تومان بوده است.

مجموع معاملات خرید و فروش ارز به تفکیک هر ماه

در فروردین ماه امسال مجموعا یک میلیارد و 273میلیون یورو معاملات مربوط به فروش ارز صادراتی و 969میلیون یورو خرید ارز بابت واردات در سامانه نیما صورت گرفته است؛ بالاترین حجم خرید و فروش ارز در بازار ثانویه برای اردیبهشت ماه امسال ثبت شده به طوریکه در این ماه بالغ بر دو میلیارد و 151میلیون یورو فروش ارز صادراتی و یک میلیارد و 959میلیون یورو خرید ارز بابت واردات انجام شده است.

در خرداد ماه، معادل یک میلیارد و 241میلیون یورو ارز وارد سامانه نیما شده و بالغ بر یک میلیارد و 269میلیون یورو نیز برای واردات خریداری شده است؛ مجموع معاملات انجام شده در تیر ماه نیز حاکی از فروش یک میلیارد و 338میلیون یورو ارز صادراتی و خرید یک میلیارد و 208میلیون یورو ارز بابت واردات است.

کمترین حجم معاملات امسال مربوط به مرداد ماه است، در این ماه بالغ بر 927میلیون یورو ارز وارد سامانه نیما شده و 792میلیون یورو نیز ارز خریداری شده است؛ در شهریور ماه مجموع معاملات خرید و فروش ارز به ترتیب معادل یک میلیارد و 23میلیون یورو و 843میلیون یورو است.

صادرکنندگان در مهر ماه امسال یک میلیارد و 549میلیون یورو ارز وارد سامانه نیما کرده‌اند و 932میلیون یورو نیز از این محل برای واردات صرف شده است؛ همچنین در ماه آبان مجموع فروش ارز یک میلیارد و 252میلیون یورو و خرید آن 754میلیون یورو بوده است.

معاملات صورت گرفته در آذر ماه نیز حاکی از فروش یک میلیارد و 380میلیون یورو ارز صادراتی و خرید یک میلیارد و 299میلیون یورو ارز بابت واردات است؛ در دی ماه امسال هم صادرکنندگان یک میلیارد و 472میلیون یورو ارز وارد بازار ثانویه کرده‌اند و یک میلیارد و 305میلیون یورو نیز برای واردات خریداری شده است.

مجموع معاملات مربوط به فروش ارز صادراتی در بهمن ماه معادل یک میلیارد و 172میلیون یورو و خرید ارز بابت واردات بالغ بر یک میلیارد و 95میلیون یورو بوده است؛ در آخرین ماه امسال نیز بالغ بر یک میلیارد و 292میلیون یورو ارز حاصل از صادرات وارد بازار ثانویه شده و یک میلیارد و 214میلیون یورو نیز بابت واردات ارز خریداری شده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر