کد خبر 298324

دخالت هوشمندانه بانک مرکزی در بازار ارز

یک کارشناس اقتصادی ۶ محور اصلی بسته ارزی کوتاه مدت که باید بانک مرکزی درنظر بگیرد را اینگونه توضیح داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، سیدمحمدصادق الحسینی در توییتی پیرامون التهاب بازار ارز 6 محور اصلی بسته ارزی کوتاه مدت که  بانک مرکزی باید در نظر بگیرد را اینگونه عنوان کرد:

برخی خطوط پیشنهادی بسته ارز:

1. دخالت سریع تا قبل از 20 شهریور/بعدش مداخله کم هزینه هوشمند

2. ارایه تامین امنیتی به صرافان برای ورود اسکناس

3. نماینده ارزی مستقر در 5 الی 7 کشور هدف تامین ارز

4. تشکیل اتاق دائمی تسویه صرافان در بانک مرکزی

5. راه اندازی کارت

6. مقابله با جنگ روانی دشمن

بارها با دخالت بیرویه بانک مرکزی(فروش مطلق) در بازار ارز مخالفت کرده ام.

نباید از آن طرف بام افتاد. در زمانهایی بانک مرکزی باید به صورت هوشمندانه در بازار ارز دخالت کند.

بالا بفروشد و پایین بخرد.

بانک مرکزی منابع خود را تجهیز کرده است.

الان همان زمان است که نیاز به فروش است.

سید محمد صادق الحسینی

بیشتر بخوانید
ارسال نظر