بر اساس آمار رسمی؛

معامله ۱میلیارد و ۷۶۰میلیون یورو در سامانه نیما/ یورو و دلار در نیما چند؟

بر اساس آمار رسمی، دیروز(دوشنبه) یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون یورو در سامانه نیما معامله شده که قیمت هر یورو، ۹۱۰۰ تومان بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، حجم معاملات در روز دوشنبه در سامانه نیما به یک میلیارد و۷۶۰میلیون یورورسید. بر این اساس، نرخ دیروز نیما حدود ۹۱۰۰تومان به ازای هر یورو بود؛ ضمن اینکه باید توجه داشت نرخ سنا که برآیند نرخ نقدی اسکناس درصرافی ها وسامانه نیما است، معادل ۹۲۰۰تومان به ازای هر یورو شد.

در حال حاضر ۹۷درصد معاملات درنیما و ۳درصد دربازارنقد صرافی ها است.

index

فقفقفقف

صثثصثص

 

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر