{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 435067

شرکت سیمان آبیک در نظر دارد اجرای نقشه برداری از طریق مناقصه سراسری به پیمانکار حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

به گزارش اقتصادآنلاین، شرکت سیمان آبیک در نظر دارد اجرای نقشه برداری به شرح جدول زیر را  از طریق مناقصه سراسری به پیمانکار حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. این اشخاص میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به واحد امور قراردادهای سیمان آبیک  واقع در کیلومتر 80 اتوبان تهران قزوین و یا سایت www.Abyek cement .com مراجعه نمایند .

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 99.02.14

تلفن تماس :45383836-026

18

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری