گزارش فعالیت یک ماهه کاغذسازی کاوه بر روی کدال منتشر شد؛

رشد ۷۷ درصدی فروش صادراتی در بهمن ۱۴۰۱

میزان فروش کاغذسازی کاوه از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۱۴۰۱ از رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار است.

رشد ۷۷ درصدی فروش صادراتی در بهمن ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ گزارش عملکرد دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ این شرکت بر روی سامانه کدال منتشر شد.

این گزارش حاکی از آن است که میزان فروش صادراتی چکاوه در این ماه ۴۴.۰۰۳ میلیون ریال است که به نسبت ماه قبل که ۲۴.۸۰۰ میلیون ریال بوده، با افزایش حدود ۱۹.۲۰۳ میلیون ریالی رشد ۷۷ درصدی دارد.

گزارش منتشر شده بر روی سامانه کدال همچنین بیان کننده این نکته است که چکاوه از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۱۴۰۱، در مجموع ۳.۷۲۷.۵۹۶ میلیون ریال از فروش کاغذهای تست‌لاینر و فلوتینگ درآمد داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته که  ۳.۰۱۳.۷۳۷ میلیون ریال بود، با افزایش   ۷۱۳.۸۵۹  میلیون ریال، رشدی ۲۴ درصدی دارد.

همچنین بر اساس این گزارش در بهمن ماه در مقایسه با دی ماه نشان می‌دهد فروش شرکت، ۱۱ درصد یعنی  ۳۵.۳۶۸ میلیون ریال افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که شرکت بورسی کاغذسازی کاوه از شرکت های تحت پوشش هلدینگ سلولزی تاپیکو و شستا است که در بازار بورس کشور فعالیت دارد.

رشد ۷۷ درصدی فروش صادراتی در بهمن ۱۴۰۱

رشد ۷۷ درصدی فروش صادراتی در بهمن ۱۴۰۱

رشد ۷۷ درصدی فروش صادراتی در بهمن ۱۴۰۱

رشد ۷۷ درصدی فروش صادراتی در بهمن ۱۴۰۱

رشد ۷۷ درصدی فروش صادراتی در بهمن ۱۴۰۱

ارسال نظر
ارسال نظر