کد خبر 532731

بر مبنای بخشنامه گمرک؛

عوارض صادراتی تخم مرغ کاهش یافت

بر مبنای بخشنامه گمرک، تغییر میزان عوارض صادراتی تخم‌مرغ از میزان ۳۵۰۰۰ ریال به میزان ۲۰۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم صرفا برای مدت ۱۵ روز از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ ابلاغ شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور اعلام کرد، پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۴۸/۹۹/۹۵۶۳۶۲ مورخ ۹۹/۸/۱۲ و شماره ۱۷۱/۹۹/۱۰۵۲۱۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳ موضوع ضوابط صادرات تخم‌مرغ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۷۰۳۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۷۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تغییر میزان عوارض صادراتی تخم‌مرغ از میزان ۳۵۰۰۰ ریال به میزان ۲۰۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم صرفا برای مدت ۱۵ روز از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مطابق مفاد نامه‌های موصوف ارسال می‌شود.

بدیهی است بند یک بخشنامه ۱۴۸/۹۹/۹۵۶۳۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت صادرات تخم‌مرغ نیز کماکان به قوت خود باقی است.

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر