کد خبر 496015

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد؛

استفاده از ظرفیت تبلیغاتی برای بهبود شرایط ناوگان اتوبوسرانی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد: متولی تبلیغات بخش خصوصی نیز شرکت واحد است که براساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، درصدی از تبلیغات بخش خصوصی به شهرداری تهران و درصدی دیگر به مالک اتوبوس تعلق می‌گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمود ترفع درباره وضعیت کسب درآمد از راه تبلیغات روی اتوبوس‌های شهری، بیان کرد: شورای اسلامی شهر تهران طبق مصوبه‌ای، تمامی تبلیغات شهر را به سازمان زیباسازی واگذار کرده است. زمانی که همه تبلیغات شهر به یک سازمان واگذار می‌شود، تمرکز وجوه تبلیغاتی در یک مجموعه روی اولویت‌های خاص قرار می‌گیرد و در این صورت ممکن است که به یک‌سری از امور به خوبی پرداخته نشود.

وی با بیان اینکه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران یک سال تبلیغات نداشته است، افزود: زمان قرارداد تبلیغات سال گذشته هم ۲۰ دی ۱۳۹۹ به اتمام می‌رسد. شاید ۱۰ درصد مبلغ قرارداد حاصل از تبلیغات سال گذشته و حتی کمتر به حساب اتوبوسرانی واریز شده باشد.

به گفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه؛ برگزاری مزایده، انتخاب برنده و ... همه توسط سازمان زیباسازی صورت می‌گیرد و این مرحله طولانی سبب می‌شود تا مبلغ کمی به دست اتوبوسرانی برسد.

ترفع با تأکید بر اینکه شرکت واحد باید نسبت به تبلیغات مربوط به حوزه خود عمل کند، گفت: در قالب تبصره‌های بودجه‌ای، مصوبه‌ای از شورای شهر دریافت شده تا شرکت واحد اتوبوسرانی مزایده تبلیغات را برگزار کند و رأساً به امور تبلیغاتی بپردازد. هفته گذشته آگهی تبلیغات به چاپ رسید و مقرر شد که شرکت واحد اتوبوسرانی نسبت به پذیرش آگهی اقدام کند.

وی اشاره به کاهش درآمد ناشی از فروش بلیت از زمان شیوع ویروس کرونا، گفت: امید است که این مزایده شرکت کننده داشته باشد تا بتوان از این ظرفیت تبلیغاتی به خوبی استفاده کرد و شرایط ناوگان را بهبود داد.

 مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درباره با بیان اینکه تمامی تبلیغات روی اتوبوس‌های تندرو ویژه متعلق به شهرداری است، افزود: همچنین متولی تبلیغات بخش خصوصی، شرکت واحد است که براساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، درصدی از تبلیغات بخش خصوصی به شهرداری تهران  و درصدی دیگر به مالک اتوبوس تعلق می‌گیرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر