کد خبر 491229

ورود سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه محرمانه شورای عالی شهرسازی

شهردار تهران در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی ۱۵ چالش محتوایی و ۴ اشکال شکلی بازنگری طرح جدید جماران را تشریح کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اسکان نیوز، پس از تذکر 9 عضو شورای شهر تهران در خصوص ابلاغ محرمانه طرح جدید جماران و لغو محدودیت‌های ارتفاعی این محله میراثی و قدیمی شهردار تهران نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی ارسال کرد. براساس این نامه، سازمان بازرسی کل کشور نیز به ابلاغ محرمانه مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی ورود کرده است.

در بخش اشکلات شکلی شهردار تهران خواستار شفافیت ضوابط جدید شده و آورده است:‌

علی‌رغم تلاش زائدالوصف مشاور پروژه (دانشگاه علم و صنعت ایران) لازم است طرح نظام اسناد اجرایی شهرداری تهران در قالب نقشه‌های GIS منطبق باشد و ضوابط پیشنهادی در بندهای شفاف و روشن ارائه گردد تا امکان بارگذاری بر سامانه طرح تفصیلی میسر شود.

با توجه به نامه سازمان بازرسی کل کشور به شماره 512/248504 مورخ 99/09/12 مبنی بر توقف اجرای متن ابلاغ شده، به نظر می‌رسد لازم است در خصوص موارد مطرح شده در نامه تعیین تکلیف شود.

 

 

در این نامه  تاکید شده است:‌ بازگشت به ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه عمران، اجرای مصوبه، موکول به انتشار همگانی طرح در سامانه‌های شهرداری است و محرمانه بودن مکاتبه با اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان قابل جمع نیست. از این روی بایسته است به روش مناسب ابلاغ طرح توجه شود.

از آن‌جایی که فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شورای عالی شهرسازی و معماری چارچوب مشخصی دارد و مبتنی بر نظرات کمیته‌های فنی و مشارکت و همکاری شوراهای شهر و شهرداری‌های مرتبط با موضوع می‌باشد، پیشنهاد می‌شود نظر مدیریت شهری در این فرآیند لحاظ شود.

 از نظر محتوایی نیز شهردار تهران به 15 مورد اشاره کرده که به شرح زیر است:‌

در اجرای تکلیف مقرر در ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه در مورد طرح ویژه محدوده جماران مصوب 1380، شهرداری تهران خود موظف به پیگیری و اجرای آن دانسته و حق انتقال توسعه را برای آن دسته از قطعات ریزدانه در حوزه Bکوچه حسنی‌کیا پس از هماهنگی با شورای اسلامی شهر تهران، ری و شمیران، همکاری سازمان بازآفرینی شهری در اسرع وقت عملیاتی می‌کند.

در طرح ارائه شده از منظر معماری و ضوابط و مقررات شهرسازی موارد ابهامی وجود دارد که برخی از آن‌ها به شرح زیر ابراز می‌شود:

1ـ آن دسته از قطعات جنوبی واقع در حوزه A کوچه شهید حسنی‌کیا در انطباق با تراکم پیشنهادی طرح مشاور که همکف آن به مسکونی اختصاص یافته، دچار تعارض و مشکل تأمین پارکینگ خواهند شد.

2ـ در راستای تکمیل طرح کوچه شهید حسنی‌کیا، افزوده شدن قطعات جنوبی ابتدای ورودی شرقی کوچه حسنی‌کیا از میدان جماران و اصلاح نقشه مربوط به ارتقای کیفیت طرح یاری می‌رساند.

3ـ ضمن استقبال از صیانت از فضای سبز موجود در قالب حفاظت از باغ‌های سزاوار و خسروشاهی متعلق به شهرداری تهران سؤال این است که آیا دیگر باغ‌های موجود در محدوده طرح از مصوبه حفاظت از فضای سبز در قالب آئین‌نامه ماده 14 قانون زمین شهری پیروی می‌کند یا اینکه منطبق بر پیشنهادهای ارائه شده در طرح مشاور است؟ نظر مدیریت شهری تهران مبنی بر اعمال دستورالعمل ماده 14 مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص املاک دارای رأی‌باغ و اراضی مزروعی است.

4ـ طرح پیشنهادی مشاور در خصوص آن دسته از قطعات که بر طبق ضوابط طرح قدیم دارای حقوق مکتسبه اعم از پروانه ساختمانی که در حال ساخت است، اظهارنظری نکرده که محل ابهام است.

5ـ در خصوص آن دسته از قطعات جنوبی که به پیشنهاد مشاور از نقطه صفر ـ صفر دسترسی شمالی دستور نقشه دریافت می‌کند، به لحاظ محدودیت پیش‌بینی شده در اجرای زیرزمین و تأمین پارکینگ دارای ابهام است.

6ـ قطعات شمالی که بر اساس تنوع گزینه‌های پیشنهادی مشاور ساخته می‌شوند، دارای سایه‌اندازی ناهمگون نسبت به هم خواهند شد که محل ابهام است. لازم به ذکر است که الگوهای پیشنهادی نحوه توده‌گذاری در محورهای محدوده طرح دارای تنوع گسترده‌ای می‌باشد و این الگوها به پلاک‌ها تخصیص نیافته است. به طور مثال برای پلاک‌های واقع در محور چوبینه حدود 12 الگوی توده‌گذاری معرفی شده (برای کل محدوده حدود 16 الگو) و با توجه به اینکه محدودیتی در انتخاب الگوها در نظر گرفته نشده، این امر قطعاً باعث به هم ریختگی در جداره‌های گذر و پیش‌آمدگی و تورفتگی‌های نامتعارف و دندانه‌ای شدن گردیده و خط المان محورها را به هم می‌ریزد.

7ـ در بیشتر گزینه‌های پیشنهادی، سطح اشغال نمایش داده شده بیشتر از 60 درصد است که با نظام متداول در شهر تهران متفاوت است و سبب کاهش امکان تداوم کاشت درخت و ایجاد سبزینگی در محدوده خواهد شد.

8ـ در برخی از گزینه‌های ارائه شده، تعداد زیرزمین‌ها از یک طبقه بیشتر است که با حکم کلی مشاور مبنی بر تعیین حداکثر یک طبقه زیرزمین برای حفظ قنات محدوده مغایرت دارد.

9ـ با توجه به شیب بالای محدوده، قطعات واقع در غرب و شمال محدوده ثبتی، کاملاً کریدور دید محدوده ثبتی را خدشه‌دار نموده‌اند و طرح مصوب سال 80 نیز بخشی از آنها دو طبقه بوده است، درحالی‌که در محدوده دو طبقه ارائه شده در دفترچه طرح، این بخش‌ها سه طبقه شده است. این تصمیم با حفظ بافت محلی و قدیمی مغایرت اساسی دارد.

10ـ محدوده طرح مشتمل بر 147 پلاک می‌باشد و ضوابط پیشنهادی برای چهار محدوده A، B، C و D ارائه شده که نسبت به ضوابط ملاک عمل فعلی برای این محدوده (2 و 3 طبقه) با رویکرد افزایش بارگذاری (3طبقه) می‌باشد.

11ـ در طرح و به درستی به وجود قنات فراوان اشاره شده است. از آنجایی که ابلاغیه جهت اجرا و عملیاتی شدن صادر شده، مسیر قنات‌ها و حریم آن مشخص نشده تا محدودیت‌ها به صورت تدقیق شده برای پلاک‌ها اعمال گردد.

12ـ در خصوص تعیین کد ارتفاعی مبنا (صفر ـ صفر پیشنهادی) در ضوابط طرح برای واحدهای مستقر در بر گذرهای شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی مبنای تعیین کد ارتفاعی مشخص شده است لیکن برای واحدهای دارای بیش از دو بر که حداقل یکی از آنها شرقی یا غربی است، صفر ـ صفر پیشنهادی از یکی از دو گذر می‌تواند منظور شود که این شیوه ارائه ضابطه باعث تفسیرپذیری و افزایش طبقات می‌گردد.

13ـ تدقیق نشدن ارتفاع تا کف طبقات مسکونی برای پلاک‌ محورهای محدوده (حداکثر 360 سانتیمتر) می‌تواند پیوستگی خط المان ؟؟؟ را به هم بریزد.

14ـ طرح برای پلاک‌های دارای اصلاحی ضوابطی پیشنهاد نداده است.

15ـ نحوه توده‌گذاری یکی از پلاک‌های ثبتی واقع در خیابان چوبینه برخلاف توده‌گذاری پیشنهادی مشاور منتخب دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری (صفحه 218 گزارش ارسالی) در خصوص املاک این‌چنینی می‌باشد، در طرح جانمایی شده است که جای تأمل دارد.

او در پایان درخواست کرده  در جلسه کارشناسی، پیشنهادهای شهرداری تهران مطرح و از طرح مذکور با هدف تحقق اهداف مطالعه رفع ابهام شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر