کد خبر 479950

عضو شورا مطرح کرد:

گران فروشی آرم طرح ترافیک در سال۹۳!

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: آرم ورود به طرح ترافیک در سال ۹۳ گران به تهرانی‌ها فروخته شده است.

اقتصادآنلاین- فائزه مومنی؛ رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به برخی مبانی قانونی گفت:  به موجب بند ج  ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری ها و بند30 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور ‌رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداری ها به وسیله شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی انجام می‌گیرد.

او در خصوص گزارش حسابرس منتخب شورا، افزود: حسابرسی از سازمان حمل و نقل و ترافیک  در سال 1393 توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (دارای درجه کیفی ب بر اساس رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده است. 

فراهانی بیان کرد: حسابرس منتخب شورا با ذکر 4 بند (بندهای 4 تا 7) به عنوان مبانی اظهار نظر مردود بر مواردی که در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی، حسابرس نظر مردود اظهار می‌کند. موقعی که حسابرس با کسب شواهد حسابرسی کافی به این نتیجه برسد که تحریف ها به تنهایی یا در مجموع نسبت به صورت‌های مالی با اهمیت و فراگیر است و مطلوبیت کلی صورت مالی را مخدوش می‌کند گزارش حسابرس به صورت مردود صادر می‌شود.

او ادامه داد: همچنین حسابرس منتخب شورا با ذکر 12بند (بندهای 8 تا 19 ) به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورت‌های مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه کرده است؛ گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر بنا به دلایل فوق ذکر شد و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد.

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اظهار کرد: در ارزیابی  کلی کمیته صورت های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان، عدم رعایت شفافیت در صورت های مالی و قراردادها، مباحث مالیاتی، عدم پایبندی به رعایت اساسنامه و مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران، واگذاری املاک بدون اخذ مجوزهای قانونی، گران فروشی آرم ورود به محدوده طرح ترافیک در سنوات گذشته و جریمه ناشی از آن در سال مالی 1393  و... مشاهده شده  است.

گفتنی است گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با ۱۴ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر