{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 440453

امروز اتفاق افتاد؛

اعضای شورای شهر تهران امروز در دومین جلسه فوق العاده خود برخی از پرونده هایی که برای تشخیص باغ و غیرباغ به شورا ارسال شده بود را بررسی کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین، امروز در جلسه فوق العاده شورای شهر تهران پرونده هایی برای تشخیص باغ یا غیر باغ مورد بررسی قرار گرفت.

اولین پرونده مربوط به ملکی 984 متری بود در میدان هروی بود که بنا بر رای کمیسیون شهرسازی و معماری باغ شناخته شد و در نهایت اعضا نیز به آن رای باغ دادند.

دومین پرونده مربوط به ملکی زیر 500 متر بود که 65 درصد از سطح آن ساخته شده و در گذشته به دلیل وجود باغچه رای باغ گرفته بود. 

حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در واکنش به نظر کمیسیون شهرسازی و معماری مبنی بر باغ نبودن این ملک گفت: این ملک هم رای ماده 12 دارد و هم موقعیت ملک باغچه است.چگونه کمیسیون با وجود این دو مستندات رای غیر باغ به ملک داده اند.

زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه یکی از معیارهای باغ و غیرباغ بودن نظر اعضای شورای شهر تهران است، تاکید کرد: مطابق با قانون اگر ملکی ارزش اکولوژیک نداشته باشد و درختی در ملک موجود نباشد حتی به فرض اینکه  سند ملک باغ بوده در حال حاضر باغ شناخته نمی شود. 

در نهایت اما، اعضا به پرونده مذکور رای باغ دادند.

در ادامه و بعد از باغ شناخته شدن پرونده ای در  میدان هروی ملک به مساحت 1700 متر در منطقه یازده مورد بررسی قرار گرفت.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در توضیح ویژگی های این ملک گفت: در سند این ملک به وجود باغچه اشاره شده و کاربری  آن آموزشی است، از آنجایی که این ملک حد نصاب درختان را ندارد به اعتقاد کمیسیون ملک مذکور باغ نیست.

اما حسن رسولی در مخالفت با این موضوع گفت: وقتی گفته می شود نوعیت ملک باغچه است و شورا در گذشته رای به باغ داده چه استدلالی است که به آن رای غیر باغ بدهیم. 

زهرا صدراعظم نوری نیز در مخالفت با رای غیرباغ کمیسیون گفت: در گذشته اطلاعات سند به دقت نگاشته می شده است و وقتی اعلام می شود ملکی باغچه داشته حتما درست است.

حسن خلیل آبادی در واکنش به این موضوع گفت: نمی شود هر جایی که یک باغچه باشد بگوییم باغ هم اکنون در اکثر خانه های ما باغچه وجود دارد که نمی شود به آنها باغ گفت.

ابراهیم امینی که پس از محسن هاشمی ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: وقتی می گویند باغچه منظور این نیست درخت ندارد یا درختانش کم است بلکه منظور مساحت آن است.

در نهایت اما اعضا به ملک رای باغ دادند.

در ادامه محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری پرونده ملکی 4 هزار متری را در نیاوران قرائت کرد که با توجه به سند و همه مستندات موجود باغ شناخته می شد.

زهرا صدراعظم نوری در موافقت با رای کمیسیون مبنی بر باغ بودن این ملک گفت: ملک مذکور به باغ پیاله معروف است و حتی قنات هایی در اطراف آن نیز به قنات باغ پیاله معروف است.

وی ادامه داد: دفتر خدمات الکترونیک در سال 97 تخلف کرده و به این ملک اجازه ساخت و ساز داده است شرایط این پرونده حتی به گونه ای بود که سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرد. برای صدور پروانه ساخت این ملک هیچ استعلامی از کمیسیون ماده 7 گرفته نشده است.

در نهایت این ملک از سوی شورای شهر اعضای تهران باغ شناخته شد.

اعضا بعد از رای باغ دادن به ملکی 21 هزار متری در ولنجک به سراغ بررسی ملکی رفتند که در گذشته دولت به دلیل موات بودن  آن را تملک کرده بود اما بعد از کاشت درخت در این زمین به وسیله شهرداری مالک می تواند ملک را از دولت پس بگیرد.

حجت نظری عضو شورای شهر تهران در واکنش به این پرونده گفت: مالک تا زمانی که می توانسته با استفاده از درختان ملک را از حالت موات دربیاورد و پس بگیرد تمایل داشته ملک باغ شناخته شود اما حالا که باغ شناخته شدن باعث ایجاد محدودیت ساخت و ساز می شود می گوید ملک اصلا باغ نبوده. 

در نهایت اعضا به پرونده مذکور رای غیر باغ دادند.

در ادامه 4 پرونده دیگر نیز بررسی شدند و همه رای باغ گرفتند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری