{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 440381

در صحن شورا مطرح شد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران برای چندمین بار نسبت به عدم اجرای برنامه سوم شهر تهران به شهردار تذکر داد.

اقتصادآنلاین -فائزه مومنی ؛ مرتضی الویری در جلسه علنی روز یکشنبه در تذکری به معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به تبصره 2 ماده 27 مصوبه برنامه پنجساله سوم گفت: بر اساس این تبصره شهرداری موظف بود نسبت به شناسایی و حسابرسی بدهی های دولت به شهرداری از طریق استفاده از خدمات سازمان حسابرسی اقدام و میزان و نوع بدهی های قطعی دولت به شهرداری را حداکثر تا پایان سال اول برنامه به شورا اعلام کند.

وی ادامه داد: شهرداری همچنین موظف بود تا پایان اردیبهشت هر سال میزان بدهی های قطعی دولت به شهرداری تا پایان سال گذشته، میزان بدهی تسویه شده در سال گذشته و برنامه تسویه مطالبات در سال جاری را به صورت عمومی منتشر کند.

الویری تأکید کرد: شهرداری در مورد اجرای این مسئولیت ها توجه لازم را داشته باشد و در این خصوص به شهردار تهران تذکر می دهم.

تذکر به رئیس جمهور درباره مداخله وزارت کشور در ابطال انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان ها

در ادامه محمود میرلوحی در تذکری به رئیس جمهور گفت: از رئیس جمهور به عنوان کسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارند درخواست دارم طبق فصل هفتم قانون اساسی و اصل 100 قانون اساسی پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،  اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی کشور شوراها تشکیل شده است.

او ادامه داد:براساس اصل 101 شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظائف خود طرح هایی تهیه و مستقیما تهیه و از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند و طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرند.

میرلوحی ادامه داد: همچنین در اصل 103 آمده است که استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شورا ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به ابطال انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان ها گفت: اما ملاحظه می شود که همزمان با سالروز تشکیل شوراها و و در پی مداخله وزارت کشور در انتخابات هیئت رئیسه شورایعالی و ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف و نهایتا رای به تجدید انتخابات این اقدامات در جهت تضعیف جایگاه شوراها ارزیابی می شود.

میرلوحی گفت: لذا براساس اصل 113 قانون اساسی از رئیس جمهور تقضای تذکر قانون اساسی در دوره ای که خودشان مسئول هستند را دارم.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری