{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 434505

در صحن شورا مطرح شد؛

در جریان دویست و دهمین جلسه شورای شهر تهران، بررسی پرونده باغات در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد سالاری در جریان بررسی پلاک ثبتی  و اقع در منطقه اجودانیه به وسعت ۴هزار متر مربع  گفت: نظر کمیسوین ماده ۷ در سال ۹۷ آنرا باغ اعلام کرده است.  حد نصاب درختان این زمین  ۲۴۷ اصله درخت است اما در حال حاضر ۱۰۰ اصله درخت دارد. همه قرائن مبنی بر باغ بودن آن است. 

اعضای شورای شهر تهران به این پلاک ثبتی رای باغ دادند.

در ادامه پلاک ثبتی به مساحت ۷۸۲ متر مربع در منطقه پاسداران مورد بررسی قرار گرفت. سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: کاربری آن مسکونی است و کمیسیون ماده ۷ در سال ۸۷ با داشتن ۲۰ اصله درخت آنرا غیرباغ اعلام کرده است. نظر کمیسیون شهرسازی و معماری مبنی بر غیر باغ بودن آن است. 

اعضای شورای شهر تهران به این قطعه زمین رای غیرباغ دادند. 

در ادامه جلسه شورای شهر تهران پلاک ثبتی به مساحت ۳هزار و ۳۳۲ متر مربع در منطقه یک و زعفرانیه مورد بررسی قرار گرفت. سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: این ملک سند تک برگ دارد و کاربری قدیم آن مسکونی بوده است. کمیسیون ماده ۷ در سال ۸۳ با داشتن ۵۵۴ اصله درخت آنرا باغ اعلام کرده است. شورای شهر در سال ۸۵ رای باغ را تایید کرد و سازمان بوستان ها در سال ۹۸ با تعداد ۱۷۹ اصله آنرا باغ اعلام کرد. 

او ادامه داد:دیوان عدالت اداری در سال ۸۷ ابطال رای باغ را رد کرد و طی دادنامه ارسالی، هیات شعبه حکم به ابطال نظریه سال ۸۳ کمیته باغات را مطرح کرده است. این پلاک ثبتی اکنون دارای ۱۰۸ اصله درخت سبز و خشک است . نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن ملک است. 

اعضای شورای شهر تهران به این قطعه زمین رای باغ دادند. گفتنی است این ملک متعلق به حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت است.

به گزارش ایلنا در ادامه پلاک ثبتی به مساحت ۹۱۱ متر مربع در بلوار ارتش منطقه یک مورد بررسی قرار گرفت. سالاری در توضیح این قطعه زمین گفت: نظر کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۲ غیر باغ اعلام شده است و رای کمیسیون ماده ۱۲ بایر است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی نیز مبنی بر غیر باغ بودن ملک است. 

اعضای شورای شهر تهران به این قطعه زمین رای غیرباغ دادند. 

در ادامه پلاک ثبتی به مساحت ۱۰ هزار و ۳۱۳ متر مربع در منطقه ۳ مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای شهر تهران به این پلاک ثبتی رای باغ دادند. 

گفتنی است در جریان دویست و دهمین جلسه شورای شهر تهران پرونده ۱۸ پلاک ثبتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری