کد خبر 432578

در صحن شورا مطرح شد؛

کسب‌۶۸ درصدی درآمد شهرداری تهران در ۱۱ماهه سال ۹۸

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: طی دوره یازده ماهه سال ۹۸ مبلغ ۱۴۹هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال معادل ۶۸ درصد درآمد کسب شده همچنین کسری عملکرد ۷۱هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال معادل ۳۲ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛ سیدحسن رسولی  درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران (دی و بهمن ماه سال 1398) اظهار کرد:  در دو ماه دی و بهمن شهرداری تهران موظف بوده نسبت به تامین منابع در سقف 35هزار و 845 میلیارد ریال اقدام کند. میانگین تحقق درآمد در این دو ماه مبلغ 25هزار و 406 میلیارد ریال بوده و معادل 71 درصد  درآمد کسب شده است. 

خزانه دار شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب اولیه شورا موظف بوده است در برش عملکردی دی ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف 15هزار و.690 میلیارد ریال اقدام کند. ماخذ محاسبه درآمد دی ماه بودجه مصوب (188هزار و281 میلیارد ریال) است. در دی ماه مبلغ 10هزار و611 میلیارد ریال معادل 68 درصد  درآمد کسب شده است همچنین در برش عملکردی بهمن ماه با اضافه شدن متمم بودجه (241هزار و 854 میلیارد ریال)، شهرداری موظف به تامین منابع در سقف 20هزار و 155 میلیارد ریال شده،که مبلغ 14هزار و 795 میلیارد ریال معادل 73 درصد  درآمد کسب شده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در بخش عملکرد هزینه ای دی و بهمن سال 98، اظهار کرد:  شهرداری تهران در دو ماه دی و بهمن تا سقف 29هزار و 152 میلیارد ریال اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ 25هزار و  899 میلیارد ریال در دو ماه تقریباً معادل 88 درصد  مصارف خود را منظور و ثبت کرده است.

رسولی در تشریح جزیی تر عملکرد هزینه ای گفت: شهرداری تهران در دی ماه تا سقف 14هزار و 619 میلیارد ریال اجازه هزینه‌کرد داشته است. با اعلام مبلغ 10هزار و 926 میلیارد هزینه ثبت شده در این ماه، تقریباً 75 درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده از این مبلغ 90درصد بصورت پرداخت نقدی و 10 درصد  هزینه غیرنقدی است. همچنین در  بهمن ماه تا سقف 14هزار و 533 میلیارد ریال اجازه هزینه‌ کرد داشته و با اعلام مبلغ 14هزار و 973 میلیارد هزینه ثبت شده، تقریبا 100 درصد  مصارف خود را منظور و ثبت کرده از این مبلغ 89 درصد  بصورت پرداخت نقدی و 11 درصد  هزینه غیرنقدی است.

رسولی درباره  عملکرد حساب درآمد و هزینه یازده ماهه سال 98 نیز اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی یازده ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 221هزار و 700 میلیارد ریال اقدام کند. طی این دوره یازده ماهه مبلغ 149هزار و 902 میلیارد ریال معادل 68 درصد  درآمد کسب شده است. بنابراین طی یازده ماهه مذکور کسری عملکرد 71هزار و 798 میلیارد ریال معادل 32 درصد  نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود.

وی ادامه داد: از کل درآمد یازده ماهه (149هزار و 902) مبلغ 122هزار و 905 میلیارد ریال آن معادل 82درصد نقد و 18درصد آن (26هزار و 997 میلیارد ریال) غیرنقد است. از کل درآمدنقدی وصولی 41درصد آن درآمد پایدار و 59 درصد آن درآمد ناپایدار است.

خزانه دار شورای شهر تهران در توضیح عملکرد هزینه ای تصریح کرد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ 159 هزار و 862 میلیارد ریال هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ 132 هزار و 892 میلیارد ریال (83 درصد ) هزینه در دفاتر ثبت شده است. که از این مبلغ 95 درصد  بصورت پرداخت های نقدی و پنج درصد هزینه غیرنقدی است. بدیهی است این شاخص نمایانگر میزان ثبت رویدادهای هزینه‌ ای در دفاتر مالی بوده و آثار دیگری بر آن مترتب نیست.  

رسولی در تحلیل و ارزیابی عملکرد درآمد و هزینه شهرداری تهران در دی و بهمن ماه سال 98 گفت: در این دو ماه کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 15 درصد  کاهش پیدا کرده است. همچنین ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی 36 درصد بوده و طی 11ماهه اخیر این شاخص به 83 درصد  افزایش یافته است.

وی ادامه داد: از کل درآمدهای دی ماه (10هزار و 611 میلیارد ریال)  مبلغ 9هزار و 989 میلیارد ریال آن معادل 94درصد نقد و 6 درصد (622 میلیارد ریال) آن غیرنقد و از کل درآمدهای بهمن ماه(14هزار و 795 میلیارد ریال)  مبلغ 13.799 میلیارد ریال آن معادل 93درصد نقد و 7 درصد (996 میلیارد ریال) آن غیرنقد است.

خزانه دار شورای شهر تهران اعلام کرد: از کل درآمدنقدی وصولی دی ماه (9هزار و 989میلیارد ریال) 49درصد آن(4هزار و 882میلیارد ریال) پایدار و 51درصد آن (5هزار و 107 میلیارد ریال) ناپایدار است. از کل درآمدنقدی وصولی بهمن ماه (13هزار و 799میلیارد ریال) 40درصد آن(5هزار و 530میلیارد ریال) پایدار و 60درصد آن (8هزار و 269 میلیارد ریال) ناپایدار است.

وی با بیان اینکه شاخص عدم تحقق درآمد از 14 درصد  دوره گذشته (ده ماهه)، به 32 درصد  عدم تحقق در این دوره (یازده ماهه) رسیده است، تاکید کرد:  هر چند گزارش درآمدها، پرداخت‌های نقدی و هزینه‌های غیرنقدی اسفند ارائه نشده ولی این شاخص ها به خصوص میزان کسب درآمد غیر نقد نگران کننده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین گفت: آثار مالی و اقتصادی بحران کرونا در عملکرد بودجه ٩٨و پیش بینی تداوم بحران و شدت یافتن عدم تعادل منابع و مصارف بودجه ١٣٩٩ تا پایان نیمه اول سال جاری مستلزم تغییرات اساسی سیاست ها و اقدامات مالی و اقتصاد مدیریت شهریست. هم چنانکه در نطق پیش از دستور جلسه17/١/99 متذکر شدم تصمیم گیری عاجل شورا و شهرداری در این خصوص حیاتی است و هرگونه تعلل و تاخیر در اخذ تصمیمات ثمر بخش در دو بخش درآمدی و هزینه ای نه تنها برای اداره پایتخت بلکه برای کلیت نظام تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر