کد خبر 424333

نمره شهروندان تهرانی به شهرداری در مبارزه با فساد

بر اساس نتایج یک نظر سنجی که توسط شهرداری تهران انجام شده است، اکثریت پاسخ دهندگان این نظرسنجی معتقدند که شهرداری در مبارزه با فساد ناموفق بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، نگاه تاریخی مردم این شهر به بلدیه و نظیمه همیشه با بدبینی همراه بوده است، تجربه‌های فردی بیشترین نقش را در شکل گیری این نگاه داشته‌اند. هرچند طی سال‌های گذشته برای اصلاح این نگرش تلاش شده اما نتایج یک نظر سنجی در آبان ماه امسال که توسط معاونت اجتماعی شهرداری تهران انجام شده نشان می‌دهد مردم همچنان احساس می‌کنند اقدامات شهرداری بیش از آنکه به نفع شهروندان باشد به نفع گروه کوچکی است و ۷۵ درصد پاسخ دهندگان معتقدند پارتی بازی در شهرداری افزایش داشته است.

احساس عمومی مردم در مورد شهرداری را می‌توان در دو وجه کلی طبقه‌بندی کرد. نظرات مردم درباره شهرداری مثل هر سازمان دیگری دو منبع اصلی دارد؛ یکی تجربه مستقیم و یا شواهد عینی که در زندگی روزمره خود با آن مواجه‌اند. دوم شناختی که تحت تأثیر فضای عمومی جامعه و به واسطه مباحث عمومی، بازنمایی‌های رسانه‌ای و یا بازنمودهای جمعی شکل می‌گیرد. برای مثال، اغلب مردم ارتباط مستمری با ادارات شهرداری که مستلزم مراجعه مستقیم و مستمر باشد، ندارند. حتی ممکن است در طول یک یا چند سال مراجعه‌ای به شهرداری نداشته باشند. در نتیجه، در زمان اظهار نظر درباره شهرداری، این سازمان را به منزله بخشی از نظام اداری کشور در نظر می‌گیرند و ارزیابی کلی خود را درباره وضعیت عمومی جامعه به این سازمان هم تعمیم می‌دهند.

این وضعیت اختصاص به شهرداری ندارد و سازمان‌های دیگر اداری هم چنین وضعیتی دارند. در اینگونه موارد فرد احساس خود را به فضای عمومی بازتاب می‌دهد.

در این نظر سنجی درباره نحوه اداره شهر از آنها پرسش شده است که نتایج بررسی نشان می‌دهد که بخشی از آنها درباره شیوه اداره شهر تقریباً نگرشی قطبی وجود دارند. اندکی بیش از نصف پاسخگویان معتقدند که در مقایسه با یکی دو سال گذشته، اداره شهر تهران خوب نبوده است. یک سوم نظر مخالف دارند و بر این باورند که شهر تهران خوب اداره شده است.

به طور کلی پاسخگویان مناطق مختلف تهران با این جمله که در یکی دو سال گذشته تهران خوب اداره شده، مخالف بوده‌اند. میانگین ارزیابی‌ها در این باره بین ۲.۴ تا ۲.۹ است. بیش‌ترین مخالفت با این جمله در مناطق ۲۲، ۱۵ و ۲۱ و کمترین مخالفت در مناطق ۸ و ۲۰ و ۷ بیان شده است.

خاص‌گرایی در شهرداری

در این نظر سنجی همچنین از شهروندان پرسیده شده که به نظر آنها اقدامات شهرداری به نفع عده‌ای خاص بوده یا به نفع عموم مردم. اکثریت افراد سازمان شهرداری را در خدمت گروهی محدود می‌دانند. از دید آنان شهرداری سازمانی در خدمت منافع عمومی نیست بلکه منافع خاص گروه‌هایی اندک را دنبال می‌کند. ۶۲ درصد چنین تصوری دارند. ۲۲ درصد هم با این نظر مخالفند.

میانگین ارزیابی پاسخگویان مناطق گوناگون در این باره که اقدامات شهرداری عمدتاً به نفع یک عده محدود بوده، نه عموم مردم در محدوده موافقت قرار دارد؛ یعنی به طور کلی ساکنان مناطق مختلف بر آن هستند که اقدامات شهرداری را در قالب خاص‌گرایی تفسیر می‌کنند. کمترین میزان ارزیابی خاص‌گرایانه عملکرد شهرداری را می‌توان در مناطق ۴ و ۷ و ۸ و بیش‌ترین آن را در مناطق ۲۰ و ۲۲ و ۵ ملاحظه کرد.

پارتی‌بازی در شهرداری

اکثریت افراد بر این باورند که پارتی‌بازی در شهرداری تهران افزایش یافته است. ۷۵ درصد چنین اعتقادی دارند. در مقابل فقط ۵ درصد با این نظر مخالفند. ساکنان مناطق مختلف شهر بر آن هستند که پارتی‌بازی در شهرداری تهران زیادتر شده است. کمترین میزان موافقت با این موضوع در مناطق ۷ و ۶ و ۴ و ۳ و بیش‌ترین میزان موافقت با آن در مناطق ۱۴ و ۱۹ و ۵ و ۲۲ بیان شده است. رویکرد کلی در تمام مناطق یکسان است و دامنه تغییرات میانگین‌ها ۰.۵۷ است.

موفقیت شهرداری در مبارزه با فساد

نیمی از افراد معتقدند که شهرداری در مبارزه با فساد ناموفق بوده است. ۵۰ درصد چنین نظری دارند. در مقابل ۱۷ درصد می‌گویند شهرداری در مبارزه با فساد موفق بوده است. میانگین ارزیابی در تمام مناطق تهران حکایت از مخالفت با ایده مطرح شده (موفقیت بیش‌تر شهرداری تهران در مبارزه با فساد در مقایسه با دیگر سازمان‌ها) دارد. این مخالفت در مناطق پایینی بیش‌تر از مناطق بالایی شهر است. طبعاً این به معنای نگاه مثبت به سایر سازمان‌ها نیست چه بسا ممکن است درباره آنها هم همین نوع داوری کنند ولی به معنای نگاه منفی به این شاخص عملکردی شهرداری تهران است.

موفقیت شهرداری در عدالت منطقه‌ای

در باره عدالت منطقه‌ای هم نگرش قطبی وجود دارد. ۳۱ درصد معتقدند که رسیدگی به مناطق محروم شهری بیشتر و بهتر شده است. ۴۲ درصد پاسخگویان با این نظر مخالفند.

تفاوت نظر میان شهروندان در این مورد خاص متناسب با موقعیت منطقه‌ای و سطح بهره‌مندی آنان است. افراد طبقات بالای شهر، اعتقاد بیشتری به این گزاره دارند. و برعکس طبقات پایین اعتقاد کمتری به این گزاره ابزار داشته‌اند.

در این نظرسنجی از پاسخگویان خواسته شد که در ارزیابی کلی به کارنامه شهرداری از صفر تا بیست نمره دهند. در مجموع، نمره پاسخگویان به شهرداری تهران و منطقه هم نمره بالایی نیست. با این حال، از دید مردم شهرداری تهران حداقلِ نمره قبولی را گرفته است. معدل شهرداری تهران ۱۱.۰۶ است. نصف پاسخگویان به شهرداری نمره ۱۲ و بالاتر داده‌اند. ۲۵ درصد نمره ۱۰ و کمتر به شهرداری داده‌اند. از دید این گروه شهرداری کارنامه قبولی ندارد و مردود شده است. در حالی که ۲۵ درصد به شهرداری نمره ۱۵ و بالاتر داده‌اند. به نظر می‌رسد در مورد شهرداری نگرش قطبی در میان لایه‌هایی از مردم وجود دارد. گروهی از مردم شهرداری تهران را ناتوان ارزیابی کرده‌اند و گروهی هم آن را موفق دانسته‌اند.

در مورد شهرداری منطقه محل زندگی‌شان هم ارزیابی مشابهی دارند. معدل نمره شهرداری منطقه ۱۱.۹۶ است. نصف پاسخگویان نمره ۱۳ و بالاتر به شهرداری محله خود داده‌اند. ۲۵ درصد نمره ۱۰ و کمتر و ۲۵ درصد هم نمره ۱۵ و بالاتر داده‌اند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر