کد خبر 342228

خزانه‌دار شورای شهر تهران خبر داد:

تحقق ۸۳درصدی درآمدهای شهرداری تهران در ۱۱ماهه‌۹۷

خزانه دار شورای شهر تهران، اظهار کرد:‌ شهرداری تهران در برش عملکردی یازده ماهه سال ۹۷ توانسته مبلغ ۱۳۳هزار و ۲۶ میلیارد ریال یعنی۸۳ درصد را تحصیل کند.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛ سید حسن رسولی درباره گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در دی و بهمن امسال و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال 1397، اظهار کرد:‌ در ارزیابی کلی شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی دو ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 29 هزار میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند که در دو ماه دی و بهمن 1397 توانسته مبلغ 34 هزار میلیارد ریال یعنی معادل 117 درصد را تحصیل کند.

وی ادامه داد: همچنین شهرداری مبلغ 15هزار و 792 میلیارد ریال هزینه در دو ماه دی و بهمن یعنی معادل 59 درصد مصارف دو ماهه خود را منظور کرده است. ثبت میزان 59 درصد مصارف برای دو ماه، بیانگر فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است.   

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: در بخش عملکرد منابع در دو ماه دی و بهمن ماه امسال، شهرداری تهران با مازاد عملکرد 5 هزار میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده، که عمده این مازاد عملکرد مربوط به بخش درآمدهای نقدی است.

به گفته رسولی، در بخش منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه ای، که عمدتا مربوط به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است، در دی و بهمن شاهد عملکرد 14هزار و 803 میلیارد ریالی در مجموع دو ماه هستیم که نسبت به مصوب شورا یعنی 12هزار و 420 میلیارد ریال با مازاد عملکرد 2هزار و379 میلیارد ریال یعنی معادل 119 درصد تحقق در این بخش مواجه هستیم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد:‌ در بخش منابع حاصل از تملک دارائی های مالی، که تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه های تامین مالی را شامل می گردد، در حالیکه شهرداری مکلف به تامین ۱۰ درصد منابع از این محل بوده، شاهدیم مبلغ 2هزار و 124 میلیارد ریال یعنی 5/7 درصد از منابع خود را در دو ماه دی و بهمن از این محل تامین کرده به عبارتی در این دو ماهه در سرفصل مذکور نسبت به بودجه مصوب 5/2 درصد کمتر استقراض صورت گرفته است.  

وی با اشاره به اینکه در بخش عملکرد مصارف در دی و بهمن ماه 1397، طبق رویدادهای ثبت شده در دفاتر مالی شهرداری تهران، کسری عملکردی 10هزار و 784 میلیارد ریالی یعنی 40 درصدی نسبت به بودجه مصوب وجود دارد، که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارائی های سرمایه ای  است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه 43 درصد منابع در این محل بوده ، شاهدیم مبلغ 5هزار و 504 میلیارد ریال معادل 34 درصد از مصارف دو ماهه را در بخش تملک دارایی های سرمایه ای، که عمدتا به هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد، هزینه کرده است.

رسولی همچنین گفت:‌ در بخش مصارف هزینه ای شاهد عملکرد 9 هزار و 509 میلیارد ریال، معادل 77 درصد از بودجه مصوب، در دو ماه دی و بهمن هستیم. این سرفصل 60 درصد کل مصارف شهرداری در دی و بهمن ماه 1397 را از آن خود کرده است.

وی اظهارکرد:‌ در بخش مصارف تملک دارائی های مالی  یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها،تسهیلات و دیون  شاهد عملکرد 778 میلیارد ریالی در دو ماه دی و بهمن ماه هستیم، 6/26 درصد نسبت به دو دوازدهم بودجه مصوب تحقق یافته است. در این دو ماهه عملکرد این سرفصل علامت مثبتی مبنی بر تمایل کمتر شهرداری به تامین منابع از طریق وام است. البته مطمئنا هزینه های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده و این امر متاسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختنی بوده، لازم است شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روز آمد نمودن ثبت اسناد مالی و ارائه گزارشات دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد یازده ماهه امسال نیز گفت:‌ شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی یازده ماهه خود  نسبت به تامین منابع در سقف 159هزار و 770 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. شهرداری تهران در برش عملکردی یازده ماهه سال ۹۷ توانسته مبلغ 133هزار و 26 میلیارد ریال یعنی83 درصد را تحصیل کند.

وی ادامه داد:‌ همچنین شهرداری تهران مبلغ 53هزار و 700 میلیارد ریال هزینه در یازده ماهه معادل 36 درصد مصارف خود را  ثبت و به شورا ارائه کرده ، مطمئنا شهرداری هم اکنون مازاد درآمد بر مصارف معادل 79هزار و 326 میلیارد ریالی ناشی از این گزارش را در خزانه خود موجودی ندارد و هزینه کرده است و این مساله باید با ثبت و گزارشگری دقیق مصارف برطرف شود.

رسولی ابراز امیدواری کرد طی اسفندماه بودجه نقد و غیرنقد 17هزار و400 میلیارد تومانی امسال با جهش 17 درصدی نسبت به 11 ماهه اخیر تحقق یابد. تحقق این آرزو منوط به کسب درآمد 2هزار و 958 میلیارد تومان طی اسفند ماه است . متوسط یک دوازدهم بودجه سالیانه مبلغ یک هزار 450 میلیارد تومان است. در این صورت کسری بودجه¬ای در سال 97 نخواهیم داشت. همچنین گزارش دقیق عملکرد حساب¬های درآمد و هزینه سال جاری را وفق ماده 79 قانون شهرداری متعاقباً به استحضار خواهم رساند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر