کد خبر 339659

سقف بودجه شهرداری تهران افزایش پیدا کرد

اعضای شورای شهر تهران با افزایش سقف بودجه شهرداری تهران موافقت کرده و ۴۹۰ میلیارد به ردیف فروش اموال غیرمنقول افزودند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در نوبت عصر جلسه شورای اسلامی شهر تهران، فصل درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ مورد بررسی قرار گرفت.

مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ابتدای این جلسه گفت: حرفی که آخر باید بزنم همان اول می زنم. پس از تصویب تبصره ۳۸ که بر اساس آن ۴۹۰ میلیارد به سقف بودجه اضافه شد، ما باید امشب این ۴۹۰ میلیارد را خرج کنیم تا بودجه تراز شود. اگر موافق باشید برای آنکه درآمد و هزینه‌های لایحه تطبیق داشته باشد، جلسه را خاتمه دهیم و در جلسه‌ای فوق العاده در خصوص ۴۹۰ میلیارد بحث کنیم زیرا در کمیسیون تلفیق سقف بودجه ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

هاشمی به شوخی خطاب به الویری گفت: می‌توانید مانند ۱+۵ بودجه را ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به اضافه ۴۹۰ میلیارد تومان تصویب کنیم.

الویری در ادامه جلسه با بیان اینکه بر اساس لایحه پیشنهادی شهرداری تهران درآمدهای شهرداری در سال ۹۸ مبلغ ۱۸ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ما در کمیسیون تلفیق به عدد ۱۸ هزار و ۲۳۸ میلیارد رسیدیم، گفت: در بخش درآمدی سه فصل درآمدها، منابع حاصل از دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی آمده است که در بخش اول پیشنهاد شهرداری ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که ما آن را به ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش دادیم. در فصل دوم (منابع حاصل از دارایی سرمایه‌ای) پیشنهاد شهرداری ۸ هزار و ۱۷۴ میلیارد بود که ما آن را به ۸ هزار و ۳۴۹ میلیارد افزایش دادیم. همچنین در فصل سوم پیشنهاد شهرداری ۱۳۰۰ میلیارد بود که ما آن را به ۱۲۰۰ میلیارد کاهش دادیم.

الویری تاکید کرد: تغییر جدی در بخش درآمدها و بخش فروش پروژه‌های مشارکتی که شهرداری آن را هزار میلیارد دیده بود و ما آن را به ۱۲۰ میلیارد کاهش دادیم و حدود ۹۰۰ میلیارد در این حوزه کاهش را شاهد بودیم و آن هم به خاطر عملکرد ۹ ماهه سال ۹۷ است که تاکنون ۳۹ میلیارد تومان در این بخش تحقق درآمد داشته ایم که این به نظر می‌آید جهش ۳۹ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان با سازوکار موجود امکان پذیر نباشد و بعید به نظر بیاید. همچنین در حوزه منابع حاصل از واگذاری‌ها نیز پیشنهاد شهرداری به ۱۲۰۰ میلیارد بود که ما آن را با ۸۰۰ میلیارد کاهش دادیم زیرا عملکرد شهرداری در ۹ ماهه نخست ۱۴۸ میلیارد تومان بود. در مجموع ۶۸۰ میلیارد تومان نسبت به بودجه پیشنهادی شهرداری کاهش درآمد پیش بینی کردیم. با این مصوبه باید ۴۹۰ میلیارد تومان خلق درآمد کنیم. به نظر می‌آید باید جلسه فوق العاده کمیسیون تلفیق برگزار شود.

محسن هاشمی پیشنهاد کرد: در ردیف فروش اموال غیرمنقول (ردیف ۷۲۰۱۰۰) ۴۹۰ میلیارد افزوده شود و بررسی درآمدها ادامه پیدا کند که الویری در مخالفت با پیشنهاد هاشمی گفت باید این افزایش ۵ برابری در این ردیف منطق داشته باشد که هاشمی پاسخ داد بر اساس عملکرد سال گذشته در این ردیف و افزایش سه برابری ارزش اموال غیر منقول این پیشنهاد امکان تحقق دارد و باعث می‌شود شهرداری در زمان فروش اموال غیرمنقول خود ارزان فروشی هم نکند. پس از بررسی این ردیف مشخص شد عملکرد شهرداری در ردیف اموال غیرمنقول در سال ۹۶ میزان ۱۹۰ میلیاردتوماه بوده که این موضوع در سال ۹۷ به ۱, ۴۰۰ میلیارد تومان افزوده شده و امسال نیز حدود ۷۰۰ میلیارد برای این ردیف پیش بینی شده است.

هاشمی در تکمیل پیشنهاد خود گفت: امسال ۲ هزار ملک واگذار شده شهرداری پس گرفته می‌شود که بسیاری از آنها امکان دارد برای ادامه بهره برداری حاضر باشند این خانه‌ها را بخرند.

فرهانی در جریان بررسی درآمدهای شهرداری پیشنهاد کرد سهم بودجه نقد و غیرنقد را تغییر داده و بخش غیرنقد به ۲۵ درصد افزایش پیدا کند که این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و در نهایت پیشنهاد شد در ردیف ۷۲۰۱۰۰ میزان ۴۹۰ میلیارد افزوده شود و به رقم ۱۱۹۰ میلیارد افزایش پیدا کند که اعضای شورا با این پیشنهاد موافقت کردند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر