{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 304080

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شهرداری تهران؛

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شهرداری تهران ضمن ارایه پیشنهادات ۹ گانه در راستای تحقق بودجه مصوب سال ۹۷ شهرداری تهران به سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری تهران در اجرای بند ب تبصره ۲ بودجه سال ۹۷ تذکر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد علیخانی  در نودمین جلسه شورا با اشاره به گزارش عملکرد درآمد ها و هزینه های سه ماهه شهرداری تهران گفت: گزارش عملکرد درآمد ها و هزینه های سه ماهه سال جاری شهرداری تهران بیانگر وصول درآمد ها به میزان 2125 میلیارد تومان است. این در حالی است که برابر بودجه مصوب هر سه ماه به طور متوسط باید بالغ بر 4300 میلیارد تومان وصول می شد. به بیانی عملکرد سه ماهه نسبت به بودجه مصوب  48 درصد تحقق را نشان می دهد.

علیخانی افزود: در صورت تداوم این روند و تعمیم آن به کل سال بالغ بر 37 درصد از بودجه کسری خواهد داشت و محقق نخواهد شد.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا گفت: در حوزه هزینه ها هم عملکرد ثبت شده 15 درصد درآمد ها  است که با توجه به عملکرد سه ماهه پیش از رسیدن به نقطه بحرانی بایستی تدبیری اندیشیده شود تا با اتخاذ شیوه هایی و با جبران عملکرد سه ماهه امکان تحقق بودجه مصوب افزایش یابد.

علیخانی در ادامه به اشاره به اقدامات ضروری شهرداری در خصوص در این راستا گفت: لازم است  شهرداری گزارش مبوسطی به شورا ارائه دهد که در کدام سرفصل ها ی درآمدی پیش بینی ها محقق نشده است. همچنین شهرداری علل وصول یا عدم وصول درآمد ها را به تفکیک اجزا آن ذکر کند. شهرداری تدابیر و راه حل های لازم را تدوین و به شورا تقدیم کند که البته این تدابیر نباید موجب افزایش بدهی شهرداری شود.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا سپس به ارائه پیشنهاد های 9 گانه در راستای افزایش درآمد های شهرداری پرداخت و اظهار داشت:

1-بازبینی در طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات اعطا مجوز ساخت در کلان شهر تهران با لحاظ تمام جوانب فنی و مهندسی و علمی موضوع.

 2-ایجاد انگیزه با اعطا مشوق هایی به شهروندان برای پرداخت بدهی ها خود به شهرداری

 3-تلاش برای احیای عوارض بر سوخت های فسیلی

 4-پیگیری جدی مطالبات از دولت و نهاد های نظامی

5- بازبینی در ساختار هزینه ها و آغاز جنبش کاهش هزینه

6-واگذاری بخشی از پروژه های نیمه تمام به شهروندان از طریق مزایده با مشارکت

7-بازبینی و اصلاح و اساسی در بودجه مصوب

8-کاهش تصدی گری شهرداری و واگذاری بسیاری از امور در جهت کوچک کردن بدنه شهرداری

 9- فعال کردن پروژه های مشارکتی جدید و حل اختلاف موجود در پروژه های مشارکتی گذشته

علیخانی در ادامه سخنان خود به استنکاف سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از تبصره 2 بودجه سال 97 اشاره کرد و گفت: بودجه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بالغ بر 240 میلیارد تومان پیش بینی و مبلغ 9 میلیارد تومان برای جبران هزینه راهبردی و مدیریت سازمان لحاظ شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در بند ب تبصره 2 بودجه مصوب سال 97 سازمان فناوری همراه شش سازمان دیگر در سال 96 باید بخشی از سود خود معادل 20 میلیارد تومان را به حساب شهرداری تهران واریز می کرد.

علیخانی گفت: با وجود اینکه عملکرد مالی سازمان طی سال 96 معادل 105 میلیارد تومان درآمد و 56 میلیارد تومان هزینه را نشان می دهد تفریغ درآمد و هزینه معادل 49 میلیارد تومان سود سازمان را نشان می دهد که تا کنون بر خلاف نص صریح قانون بند ب تبصره 2 بودجه سال 97 سازمان از واریز مبلغ فوق استنکاف کرده است. لذا از شهردار تهران می خواهم دستور دهند تکالیف و مصوبات قانونی رعایت شود. 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری