{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 286729

معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری منطقه‌۳:

در آستانه افتتاح تونل آرش در منطقه ۳، بررسی نهایی طرح های ترافیکی معابر منتهی به این تونل انجام شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، علیرضا اسفراینی نژاد معاون حمل و نقل و ترافیک در این خصوص گفت: برای افتتاح تونل آرش، یکسری الزامات فنی و مهندسی باید اجرا شود تا هنگام بهره برداری، شهروندان با مشکلی مواجهه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: این تونل از خیابان های آرش غربی، آرش شرقی، بلوار اسفندیار و بزرگراه نیایش عبور می کند و بار ترافیکی را از شرق منطقه با عبور از بزرگراه شهید مدرس، و بلوار آفریقا و خیابان ولیعصر(عج) به بزرگراه نیایش می رساند ضمن اینکه یک دسترسی هم از بلوار آفریقا داریم که حتما باید پیگیری شود.

وی ابراز داشت: مصوبه کمیته شبکه معابر درخصوص کلیات طرح تونل آرش، وضعیت شبکه معابر این تونل پس از افتتاح را تبیین کرده و الزاماتی را مشخص نموده است.

اسفراینی نژاد اظهار داشت: در هنگام افتتاح تونل آرش، مسیر غرب به شرق تونل غربی، حرکت غرب به شرق را تامین می کند و به علت طول کوتاه این تونل در بزرگراه شهید مدرس، به غیر از دوربین تجهیزات دیگر ترافیکی در این مسیر کارائی ندارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 3 با بیان اینکه آرش شرقی جهت نظارت حتما باید به مرکز کنترل ترافیک نصب شود بیان کرد: یکی از بحث های مهمی که تونل غرب به شرق آرش دارد، بحث تقاطع فرید افشار به آرش شرقی است که با اجرای عملیات اصلاح هندسی و بستن تقاطع در این محدوده انجام شده است.

وی گفت: در مصوبه ی کمیته شبکه معابر، مسیر شرق به غرب دو خطه از غرب فرید افشار تا غرب آفریقا و مسیر غرب به شرق دو خطه از شرق آفریقا تا غرب فرید افشار مورد تایید قرار گرفته است همچنین به منظور تخلیه بار ترافیکی زیرگذر و تسهیل دسترسی به زیرگذر جهت حرکتی خیابان ظفر به صورت غرب به شرق و خیابان فرید افشار به صورت شمال به جنوب و خیابان نصیری به صورت شرق به غرب تغییر کند.

وی ادامه داد: در کلیات طرح احداث زیرگذر یکطرفه شرق به غرب در تقاطع نیایش-ولیعصر(عج) با تامین دسترسی کاربری های دوطرف معبر مورد تایید قرار گرفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 3 افزود: در صورتی که تونل آرش، بار ترافیکی شرق را به غرب انتقال دهد طبیعتا معبرمان آزاد می شود وتغذیه تونل از همان سمت انجام می شود به همین ترتیب خیابان وحید دستگردی طبق مصوبه سال 93، ضمن خلوت تر شدن، جهتش تا سر نصیری برمی گردد و بصورت خروجی بزرگراه شهید مدرس عمل کرده و بار ترافیکی را از بزرگراه شهید مدرس وارد شبکه شرقی می کند.

اسفراینی نژاد با بیان اینکه تونل آرش باعث تغییر جهت معابر می شود خاطرنشان کرد: بحث دسترسی ورودی بلوار آفریقا به تونل آرش یکی از الزامات اساسی این پروژه است تا بدین وسیله بار ترافیکی بلوار آفریقا به داخل تونل هدایت شود تا خودروها از بلوار آفریقای شمالی به جنوب تونل شرق به غرب تردد کنند.

وی با بیان اینکه اصلاح هندسی تونل آرش از بلوار اسفندیار، دسترسی خیابان شریعتی به خیابان نصیری،  نصب چرغ راهنما و اصلاح هندسی در تقاطع گوی آبادی نیز انجام شود ابراز داشت: قرار است خیابان ظفر، خیابان های شریعتی و نصیری را تغذیه کرده و بار ترافیکی آن را به قسمت بالا انتقال دهد که راستگردی جهت اجرای آن انجام خواهد شد.

همچنین امیر هوشنگ گل محمدی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3 نیز گفت: تملک معارضین جهت اجرای عرض گذر چهار لاین در تونل آرش در حال اجرا است.

وی ابراز داشت: عملیات عمرانی در دو طرف خیابان شاهین حد فاصل گوی آبادی انجام شده و پیمانکار در خیابان راجیان از ضلع شرقی آغاز به اجرای عملیات کرده و به سرعت به سمت جنوب حرکت می کند ضمن اینکه گذرمان در ضلع جنوب نیز تقریبا باز است و مشکلی در این قسمت نداریم.

گل محمدی اظهار داشت: اصلاح شیب کوچه های منتهی به ضلع جنوبی تونل آرش اجرا شده و بیشترین گذر در آنجا تبیین شده است.

همچنین در محدوده راجیان حد فاصل عمرانی تا گوی آبادی بعضی از املاک جهت گذر یا تندروی موقت هم آزاد سازی شده تا قابلیت تردد هم آنجا وجود داشته است.

بررسی نهایی طرح های ترافیکی معابر منتهی به تونل آرش با حضور نمایندگانی از معاونت حمل و نقل و ترافیک و فنی و عمرانی شهرداری تهران به میزبانی منطقه 3 برگزار شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری