دو کاندید تصدی‌گری شهرداری تهران:

من محصول اعتماد به جوانان هستم/ محوریت محله در ایجاد هویت و تعلق خاطر شهروندان

دو کاندید تصدی‌گری شهرداری تهران امروز برنامه‌های خود را ارائه دادند.

به گزارش اقتصادآنلاین، سید محمود حسینى کاندیدای تصدی شهرداری تهران در تشریح برنامه‌های خود در صحن شورای شهر تهران گفت:هدف راهبردى ما تبدیل مدیریت شهری به حکمروایی خوب شهری است.

•حاکمیت قانون و رفع تعدد نهادی

•مسئولیت پذیری، پاسخگویی و شفافیت

•عدالت، مشارکت  و اجماع پذیری

وی ادامه داد: من ادعا ندارم که ابر مردى براى حل مشکلات هستم اما میتوانم کشتى پر تلاطم را به ساحل امن ببرم.عدالت، مشارکت، امنیت و اخلاق جز اهداف ماست.

او با بیان اینکه رویکرد ما محله محورى و تخصص گرایى است،اضافه کرد:هماهنگى میان برنامه و منابع انسانى باید ایجاد شود و نسبت صف و ستاد باید برقرار شود. اگر هرم شهردارى را ببینید، متوجه مى شوید که هرم روى سر قرار دارد و حتى تجانس آن بهم خورده و شکم داده است.

ثصقثصق

او تاکید کرد: موازى کارى در شهردارى به وفور وجود دارد و باید حل شود.براى انتخاب مدیران باید براساس شایسته سالارى کار کرد.

محمود حسینی با بیان اینکه شهر هوشمند به معناى استفاده از دوربین در سطح شهر یا استفاده از اینترنت نیست،ادامه داد: بلکه استفاده موثر از داده ها براى تصمیم گیرى مهم و حل معضلات است که باید با استفاده از آن ها کیفیت ارتقا یابد.

وی ادامه داد: یک شهر هوشمند پایدار، شهری نوآورانه است که از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و دیگر امکانات بهره می‌برد تا «بهبود در کیفیت زندگی»،‌ «کارایی عملیات شهری و سرویس‌ها» و «رقابتی بودن» حاصل شود. این در حالی است که نیازهای نسل‌های فعلی و آتی را با توجه به جنبه‌های محیطی و اجتماعی برآورده می‌کند.

محمودحسینی اضافه کرد: حاکمیت هوشمند، یکپارچه‌سازی خدمات و تعاملات بین حاکمیت، مردم، شهرداری و سازمان‌های مرتبط، به منظور عملکردی یکپارچه، اثربخش و کارا است.باید مدیریت و تصمیم گیرى بر اساس داده‌ها جایگزین مدیریت سلیقه‌اى شود.

محمود حسینی ادامه داد: در خط مشى و سیاست گذارى نمیتوان به همه مسائل پرداخت و من هم به سه محور توجه کردم  که عبارتند از بازافرینى شهرى با رویکرد محله محورى، اقتصاد شهرى و منابع پایدار و کاهش ترافیک، الودگى هوا و مسائل زیست محیطى است.

به گفته او بازآفرینى شهرى یعنى توجه به میراث طبیعى، رسیدگى به نابسامانى هاى نما و منظر، سلامت و رفاه اجتماعى، عدالت در زیر ساختها، توسعه متوازن محلات و ایمنى و تاب اورى مهم است

این کاندیدای تصدی‌ شهرداری تهران گفت: با بیان در بخش اقتصاد شهرى دو مولفه توسعه پایدار و مدیریت منابع و مصرف مهم است.

قثقثقثقثق

او با اشاره به محوریت محله در ایجاد هویت و تعلق خاطر ساکنان در فرایند بازبینى فعالیت‌های شهر،گفت:دولت، شهردارى، بخش خصوصى، مردم و سمنها هر کدام وظایف خود را دارند که باید با هم منسجم شوند.هدف اجتماعى ما ارتقا زیست پذیرى و کیفیت زندگى است.

وی ادامه داد: ایمنى و تاب آورى در قالب بازآفرینى شهرى بسیار مهم است و اگر حادثه اى در تهران رخ دهد امکان حل مشکل نیست چراکه راهها قفل می‌شود، بنابراین باید قالب محله محورى دیده شود.

به گفته او توجه به عدالت، سلامت و رفاه اجتماعى در دستور کار قرار میگیرد.در بخش سلامت و رفاه اجتماعى محله محورى در دستور کار قرار دارد و معتقدیم آسیب‌های اجتماعى به صورت درون جوش حل می‌شود و میبایست مراکز تجمعى همچون سینما و...نزدیک محلات باشد.

محمود حسینی اضافه کرد: یک شورایى به نام شوراى اجتماعى شهر تهران که مرکب از سازمان هاى دولتى، جامعه مدنى و...شکل خواهد گرفت تا مسائل در یک متد هماهنگ پیش رود.

وی گفت: احیا فرهنگ تفریح و شادى، توسعه فرهنگ ورزش، آموزش شهروندان براى رویارویى با آسیب ها، تعیین نمادهاى هویت محلى در دستور کار است.

وی با بیان اینکه هدف ما در بحث توسعه پایدار اقتصاد شهرى و مدیریت منابع و مصارف، رونق اقتصاد شهر بر پایه ظرفیت هاى محلى،منطقه اى و ملى است،گفت: باید پایگاه داده هاى اقتصاد شهرى، بهره گیرى از موقعیت اجتماعى بین المللى شهر، ایجاد مرکزى براى رصد فعالیتهاى اقتصادى، برآورد سالانه تولیدناخالص داخلى شهر، کاهش سهم اجاره بها، اصلاح نظام تامین مالى شهردارى، نظارت هدفمند و کم هزینه است که میتوان با سرمایه گذار داخلى و خارجى پیش برد.

وی ادامه داد: پروژه های شهرى باید بر مبناى ارزش هاى اقتصاد رفاه اولویت بندى شود،

باز تعریف مدل هاى اقتصاد شهرى، جذب واقفین و خیرین براى فعالیت در حوزه هاى اجتماعى، سامان دهى نیروهاى داوطلب براى ارائه خدمات شهرى، تغییر نگاه در دریافت عوارض،استفاده از ظرفیت نخبگان شهرى، توزیع متناسب بودجه از جمله مواردى است که ما سعى کرده ایم در این برنامه آن ها را مد نظر قرار دهیم.

او با بیان اینکه در حوزه ترافیک روان سازى را در دستور کار قرار خواهیم داد،ادامه داد:توسعه و ایجاد فضاى سبز عمومى، بازنگرى در سیاست هاى تامین پارکینگ، ظرفیت سازى در شبکه حمل و نقل، توسعه محله هاى پایدار، هماهنگى توسعه جامع شهرى با لحاظ کردن پهنه بندى اکولوژیک شهر، توسعه فناورى هاى کاهش دهنده الودگى، استقرار نظام ساخت و ساز سبز، ساماندهى مشاغل الاینده، کنترل روان اب ها در سطح شهر تهران و جلوگیرى از ساخت و سازهاى بى رویه مدنظر است.

در ادامه اعضای شورای شهر سوالات و مباحثی را مطرح کردند.

شهربانو امانى:

خوش آمدید به پارلمان شهرى، شما استاندار آقای خاتمى در سیستان و بلوچستان  بودید و کارنامه موفقى داشتید.

شما گفتید ریل مدیریت باید عوض شود و میخواهید بازآفرینى امیدوار ایجاد کنید اما چگونه؟

مرتضی الویرى:

نیروى انسانى در شهردارى ٤برابر پست هاى مصوب است. شما چه برنامه اى براى این موضوع دارید؟

ناهید خداکرمى:

اگر شما شهردار هم نشدید بدلیل رویکرد علمى خوبتان حتما باید از برنامه هایتان استفاده کرد.

نیروى انسانى شما آیا همه اصفهانى خواهند بود؟

محمد سالارى:

وضعیت شهر مشخص است و شهردار انتخابى از وضعیت موجود باخبر است.

وضعیت نیروى انسانى متورم، تاب‌آورى شهر، مشخص است و باید راه حلى براى آنها داشت.

سید محمود حسینی کاندیدای تصدی شهرداری تهران در پاسخ به اعضای شورای شهر تهران گفت:

در این جلسه بنده به راهبرد ها و برخی اقدامات اشاره کردم و طبیعی است نمی توان به ریز برنامه ها در این نشست پرداخت.

وی ادامه داد: بدون تعامل با ارکان نظام نمی توان موفق عمل کرد و این از بدهیات است و معتقدم تعامل یک اصل منطقی و درست است اما باید اعلام کنم که بنده اهل معامله نیستم و اجازه نخواهم داد برای اینکه دردسر هایم کم شود حق و حقوق مردم را ببخشم.

به گفته او باید میان اختلاف نظر و سلیقه در اداره شهر و اختلاف بر سر منافع شخصی افراد و گروه ها تفاوت قائل شویم.

او با اشاره به اینکه احزاب را باید از لوازم مهم دموکراسی دید که در نبود آن باند های قدرت و ثروت شکل می گیرند،اضافه کرد:احزاب میتوانند بسیاری از مشکلات ما را حل کنند، برنامه بدهند،کادر سازی کنند و در مقام مشورت قرار گیرند.

وی ادامه داد: در خصوص فرصت های سرمایه گذاری و درآمد پایدار به تفصیل در برنامه خودم توضیح داده ام.پیرامون مشکلات رفت و آمد مردم معتقد به تغییر الگوی تردد، هوشمند سازی تردد و سفرهای مجازی هستم.

این کاندیدای تصدی شهرداری تهران گفت:بیشترین تجربه بنده در حوزه منابع انسانی بوده است و در این خصوص معتقدم نمیتوان نسبت به ظرفیت نیروی انسانی شهرداری چشم پوشید، البته معتقدم اصلاحات ساختاری در این حوزه نیاز است.

پیروز حناچی

در ادامه پیروز حناچی، دیگر نامزد تصدی پست شهرداری تهران در شصت و یکمین جلسه شورای شهر به ارائه برنامه‌های خود پرداخت.او برنامه پیشنهادی خود را با شعار "تهران، شهر خلاق – دوباره امید، دوباره شکوفایی" تشریح کرد.

حناچی گفت: شهر تهران با چالش‌های جدی مواجه است که می‌توان آن به دو دسته تقسیم کرد چالش‌های مربوط به ساختار حکمرانی شهری و چالش‌های کلیدی از منظر شهروندان. چالش‌های مربوط به ساختار حکمرانی شهری شامل چالش‌هایی است که شهرداری به عنوان اصلی‌ترین نهاد مدیریتی با آن دست و پنجه نرم می‌کند و بر اساس مطالعاتی که در سال 93 در خصوص شهرداری تهران انجام شده احصا شده است.

نامزد تصدی پست شهرداری تهران با اشاره به اینکه تهران از لحاظ درآمد پایدار وضعیت مناسبتری نسبت به شهرداری تبریز، مشهد و اصفهان دارد، بیان داشت: می‌توان تهران را به عنوان سه کلانشهر بزرگ دیگر در یک وضعیت کم و بیش مشابه دانست.

او افزود: نگاهی به وضعیت درآمد شهرداری‌ها نشان می‌هد که تکیه به درآمد ساخت و ساز اصلی ترین ویژگی درآمد این شهر بوده است و این مساله پیامدهای نامطلوبی را در بلندمدت به زیست شهر و شهروندان تحمیل خواهد کرد.

او با اشاره به جایگاه شوراها در کشور تاکید کرد: قانون اساسی به جایگاه شوراها توجه دارد و این در حالی است که کشور ما چهار رکن دارد که یکی از ارکان آن شوراها هستند.

حناچی گفت: ظرفیت شورای عالی استان‌ها می‌تواند همانند دولت طرح و لایحه آماده  و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده شود.

پیروز حناچی

او تاکید کرد که خلاقیت و نوآوری نیروهای پیشران اقتصاد عصر حاضر هستند و اقتصاد دانش بنیان برآمده از نگاه نو به دانش است و دانش پیوند خورده با هنر که ظرفیت معنایی و ادراکی شهروندان یک جامعه را ارتقا می‌دهد.

نامزد تصدی شهرداری تهران با اشاره به اینکه افزایش سهم درآمدهای سرمایه‌گذاری به 5 درصد و فروش خدمات و کالا به 20 درصد در یک بازه 5 ساله می‌تواند به کاهش سهم درآمدهای مبتنی بر ساختمان به 60 درصد باشد، گفت: در برنامه پیش رو در بخش راهبردها و برنامه‌های کلیدی بر مشارکت داوطلبانه تاکید شده است.

حناچی در بخش دیگر سخنانش در رابطه با ساماندهی دست‌فروشان بیان داشت: این موضوع به منظور جلوگیری، تضییع حقوق شهروندان و ایجاد نظارت مناسب بر فعالیت دست‌فروشان زیربرنامه‌دیگر شهر کارآفرین است.

او تاکید کرد که بنا دارد ایجاد اماکن مناسبی برای دست‌فروشی و ایجاد رویکرد متنوع در نقاط مختلف شهری را فراهم کند.

نامزد تصدی شهرداری تهران همچنین به این نکته اشاره کرد که صدور کارت‌های دستفروشی برای دست‌فروشان در مکان‌های مشخص اقدامی به منظور شناسنامه دار کردن فعالیت دستفروشی است.

حناچی همچنین به برنامه‌ای برای بازتعریف ایستگاه‌های زباله‌ای محلی اشاره کرد به طوری که سطل‌های زباله فعلی به دلیل ساختار طراحی شده آن که بدون درب هستند چالش‌های بسیاری دارند و می‌توان به عدم تشویق شهروندان به مدیریت تولید پسماند اشاره کرد.

او یکی از آیتم‌هایی که در برنامه‌اش وجود دارد را اهداف شهروند خلاق عنوان کرد که برای تحقق این موضوع باید به مواردی از جمله شهری آماده برای آینده، تهران نوآور، تهران فناور، هوشمند و آینده‌نگر توجه شود.

حناچی در ادامه گفت: شهروند خلاق و مشارکت جویی بالای شهروندان دو آیتمی است که باید به آن توجه شود. تهران برای گذر به شهر خلاق نیازمند سه برنامه مستقل اما یکپارچه است که از آن جمله می‌توان به شهر شهروندیار، اخلاق اسلامی - ایرانی و هوشمند اشاره کرد.

حناچی در رابطه با سیاست‌های اجرای برنامه خود اظهار داشت: رویکرد جامع به شهر، توسعه ساز و کارهای مشارکت عمومی و خصوصی توسعه همکاری‌های بین المللی، توسعه زیرساخت‌های عمومی و شفافیت از مواردی است که باید در سیاست‌های اجرایی به آن توجه شود.

پیروز حناچی

او افزود: از زیربرنامه‌های تهیه شده به موضوع محله هوشمند و توسعه مشارکتی با سمن‌های شهری اشاره می‌کنم که باید بتوانیم از سازمان‌های مردم نهاد که اصلی‌ترین نهاد تبلور مشارکت اجتماعی است به نحو مطلوب استفاده کنیم.

حناچی یکی از برنامه‌های خود را در حوزه اجتماعی سلام به فردا عنوان کرد که با هدف ارتقای فرهنگ زیست در دنیایی با تغییرات سریع و ظهور فناوری‌های جدید پیش بینی شده است.

او تاکید کرد که این طرح‌ها شامل طرح‌های خلاقانه از جمله برنامه‌های مسابقه‌ای ، برگزاری کمپین‌های شهری، برگزاری گالری‌شهرها، برگزاری رویکردهای مشارکتی و همچنین برنامه‌های اشتغال عمومی است.

نامزد تصدی شهرداری تهران در رابطه با چالش‌های اصلی شهر تهران از دید شهروندان گفت: مسکن، طلاق، اعتیاد، مهاجرت، بهداشت و درمان، مواد مخدر، دخانیات، وجود جرم و جنایت، ناامنی و مشکلات زیست محیطی بخشی از مشکلاتی است که ازسوی شهروندان تهرانی مطرح شده است اما مهمترین مشکلات شهری که دارای بیشترین همپوشانی با ماموریت شهرداری تهران است شامل آلودگی هوا، ترافیک، فاصله طبقاتی بین شمال و جنوب، جمعیت زیاد، بی‌تفاوتی مردم نسبت به یکدیگر، آسیب‌پذیرزی در برابر زلزله، جرم و جنایت، ناامنی هنگام تردد در معابر، کمبود امکانات تفریحی و ورزشی و همچنین کمبود وسایل حمل و نقل عمومی است.

اعضای شورای شهر نیز  سوالاتی از او مطرح کردند:

ناهید خداکرمى:

به خاطر ارائه این برنامه مدون از شما تشکر می‌کنم و شناخت شما از پتانسیل‌های تهران قابل تقدیر است.

یکی از اصول پیشرفت تهران رونق اقتصادی است و شما هم تجاری سازی که حلقه مفقوده است را در برنامه خود گنجانده‌اید.

اما بازار تهران قابلیت تبدیل به یک مرکز متفاوت تجارت جهانی را دارد. این مرکز تجارتی  هم مبتنی بر فرهنگ است و هم در آن مبادله کالا صورت می‌گیرد. آیا برنامه‌ای برای بازآفرینی فراگیر بازار، برای ثروت آفرینی از پتانسیل های بازار دارید؟

حجت نظری:

در حوزه فرهنگی و احتماعی برنامه هایتان تشریح نشد مثلا در مورد هویت بخشی به محلات چگونه عمل میکنید؟

در مورد ظرفیت مازاد نیروی انسان چه میکنید؟

در مورد سرانه فضاهای ورزشی چه میکنید؟ برای کاهش سن مدیران و استفاده از نیروهای بازنسته چه برنامه ای دارید؟

برای حیات شبانه تهران چه برنامه ای دارید؟

حسن رسولی:

سخنان شما مرا یاد دفاعیه تاریخی عطالله مهاجرانی انداخت و من تشکر میکنم از گزارش شما

تعارض بین بخشی را چگونه حل میکنید و بین مباحث متعارض بین اجرا و نظام گذاری را حل میکنید؟

برحسب وظیفه در مورد همه تحقیق کردم و دیدم که برخی ها معتقدند حناچی به اندازه حوزه اکادمیک در اجرا قابلیت زیادی ندارد!

زهرا صدراعظم نوری:

برنامه خیلی خوبی ارائه دادید،نوآوری‌هایی زیادی داشت امیدواریم اگر شهردار شدید این برنامه عملیاتی شود اگر نشدید هم از این برنامه استفاده شود.

شما در مقطعی دبیر شورای عالی شهرسازی و‌معماری وزارت راه و شهرسازی بودید و با شهرداری تهران به‌خاطر نوع بارگذاری‌ها و

درآمدناپایدار دچار چالش بودید.

اگر شهردار شوید و جایگاه شما تغییر پیدا کند،با این موضوع چه می‌کنید؟شما فقط سه سال فرصت دارید که زمان زیادی نیست و هم باید هزینه های شهر  تامین شود و شما هم دچار پاردوکس با جهت گیری هایتان در  مسوولیت سابق خود نشوید.

توسعه زمانی مطلوب است که پایدار و متوازن باشد. تهران توسعه نامتوازن دارد و به محیط‌زیست توجه نشده است،برای حفظ وصیانت از محیط‌زیست که جزو ویژگی‌هایی توسعه متوازن است چه برنامه‌ای دارید؟

برای طرح های جامع و تفصیلی میلیارد‌ها تومان هزینه شده ، بلاخره با طرح تفصیلی که به خوبی اجرایی نشده می‌خواهید چه کنید؟

طبق نظرسنجی، ۸۱درصد شهروندان از شهرداری تهران ناراضی هستند،این میزان زیاد است،عدم رضایت موجب بی اعتمادی و عدم مشارکت خواهد شد ،چگونه می‌خواهید رضایت مردم را جلب کنید؟

احمد مسجدجامعی:

عوامل اجرایی نشدن برنامه هاو سیاست ها چیست؟

برای چند صد ساختمان و بازار تهران که در معرض اسیب هستند چه باید کرد؟

آرش میلانی:

میدانم در شهرسازی رویکردی سبز دارید.

پیرامون باغات  کن اقدام سازمان یافته ای صورت گرفته و برای پارک پردیسان پروژه هایی تهیه شده درباره اجرای ان توضیح دهید.

مجید فراهانی:

 شما در حوزه میراث فرهنگی فعالیت داشتید، ‎تهران شهری تاریخی است اما به رغم این پتانسیل، تهران بالفعل نشده است، چرا ما نتوانسیم این پتانسیل را بالفعل کنیم و درآمد پایدار کسب کنیم؟

شما ۷ماه است معاون عمرانی شهرداری تهران هستید ولی این حوزه را کمرنگ دیدم در

برنامتان.

امروز مخالفان ما می گویند شهر تهران از لحاظ عمرانی تعطیل است گزارشی در این باره بدهید.

شما اشاراتی به چرخه معیوب فروش شهر کردید و از دوره کرباسچی این پارادایم شهر فروشی شروع شد و شما در آن زمان در شورای عالی شهرسازی مسوول بودید چرا اقدامی نکردید؟

پیروز حناچی در پاسخ به سوالات گفت:محور تاریخی شهر تهران همچون لاله‌زار، بازار و...  در راستای حفظ میراث تهران باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: احیا میراث صنعتی تهران و باغ موره پرواز در بوستان ولایت باید اجرایی شود.پیوست مطالعاتی باید در پروژه ها برای هدایت در مسیر درست باید ادامه دهیم.این آمارهایی که دادم بابت خاموش کردن هشت ساله مانیتورینگ نظارتی دولت است.

او اضافه کرد: ما اگر در دبیرخانه شورایعالی معماری غر میزدیم به خاطر جایگاه نظارتی بود و از اجرای پروژه های غلط در سراسر کشور جلوگیری کردیم.ما ظرف یک برنامه ده ساله باید به بهبود مسیر برسیم.

کاندید تصدی‌گری شهرداری اضافه کرد: در مورد قابلیت های اجراییم باید بگویم که من عادت ندارم آهن گداخته بگیرم دستم بگم داغه!اعتقاد دارم که مدیر قدرت رهبری و هدایت می بایست داشته باشد.

وی ادامه داد: ما اطلاعاتی که ازشهرداری گرفتیم به زور سازمانی بازرسی کشور بود.ظرفیت اشتغال در شهرداری از ظرفیت دولت بیشتر است. من محصول اعتماد به جوانان هستم و باید در بدنه شهرداری این فرصت را فراهم کنیم.

او گفت: اما اگر استراتژی برد_برد داشته باشیم خوب است یعنی به افرادی که مایل به جدا شدن هستند توجه کرده و تشویقشان کنیم.وقتی بچه بودم در خیابان حبیب الله رودخانه بود که کفشم را آب برد اما حالا بوی تعفن میدهد اما حالا میشود کانال را تبدیل به کانال شهری کرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر